مقاله تاریخی یونان روم پرومتئوس زئوس اپیمتئوس آفریدگان آتش سلاح ساختن خانه کشتی ابزا آلات سایت رسمی مجید اخشابی
هفته ای گذشته مطالعه کردید محبوب ترین داستان آفرینش مردمان مربوط به پرومتئوس و اپیمتئوس تیتان است. زئوس به برادرش تکلیف کرد تا نژادهای مختلف مردمی و جانوری را پدید آورند ولی متاسفانه اپیمتئوس حواس پرت و بی فکر بود و اشتباهای در انتخاب انسان و حیوان انجام می داد در این میان پرومتئوس سخت کوشید تا راهی برای اصلاح اشتباه برادرش بیابد. پرومتئوس فکر اهدای آتش به انسان را با زئوس در میان نهاد و لی زئوس مخالف بود و با این حال پرومتئوس کاربردهای آتش را به مردمان آموخت ولی ...چون زئوس دید که پرمتئوس نافرمانی کرده و آدمیان نیز ایجاد تمدنی چشمگیر را آغازیده اند، خشم سراپای وجودش را فرا گرفت. این سر کرده المپی بر آن شد تا هم مردمان و هم آن تیتان را کیفر کند. زئوس دریافت که همه آفریدگان پرومتئوس از یک جنس، و همگی مرد، هستند؛ پس تدبیری اندیشید تا جنس دومی را در میانشان بیاورد، جنسی که بسیار جذاب به نظر آید، اما طبیعت مرموز و فریبکارش، رنج و اندوه به بار آوَرَد. پژوهشگری به نام راوس در این باره می نویسد:
[زئوس] پی هفایستوس، این صنعتگر باهوش، فرستاد و وی را گرفت که زنی بسازد... . هفایستوس تکه گلی را بر گرفت و به شکل یکی از ایزدبانوان نامیرا در آورد. او مخلوقی زیبا بساخت.. و همه ایزدان و ایزد بانوان هم او را هدایایی بدادند. ایزد بانو آتنه بر تن وی جامه ای زیبا پوشاند و او را ریسندگی و بافندگی و سوزن دوزی آموخت. آفرودیته ... او را سرشار از زیبایی کرد، و وی را چنان ساخت که هر مردی خواستارش می شد...هرمس کلام دلنشین را بر لبان وی نشاند و بس حیله گری ها در ذهنش نهاد. آنان وی را پاندورا، یا هدیه همگان، نامیدند، چرا که هر ایزد و ایزد بانویی تو را هدیه ای داده بود. آن گاه زئوس پی هرمس فرستاد تا پاندورا را به زمین ببرد و به اپیمتئوس بدهد.
پرومتئوس برادرش را آگاهانده بود که هیچ هدیه ای از زئوس نپذیرد، ولی اپیمتوئس، چون همیشه، بدون فکر عمل کرد و پاندورای زیبا را به عنوان همسر، و به همراه خمره مهر شده بزرگی که وی آن را جهیزیه اش خوانده بود- ولی از محتویاتش خبر نداشت به خانه خویش برد دیری نگذشت که کنجکاوی بر پاندورا چیره شد و به کمک اپیمتئوس مهر را شکست و خمره را گشود. هان دم سیلابی از بدها از انواع بیماری ها و رنج ها و غصه ها و دیگری گرفتاری هایی که تا به امروز بشر را می آزارند چرخ زنان جاری شد، و چون به یکباره از خمره رها شده بودند ، نتوانستند بازشان گردانند. بدین سان زئوس نخستین بخش کیفر خویش را به انجام رسانید.
زئوس آن گاه خشم خویش را متوجه پرومتئوس ساخت که گستاخی بردن آتش از آسمان را مرتکب شده بود. به فرمان زئوس، دو غول، او را گرفتند و هفایستوس، به رغم ذات مهربانش، وی را بر فراز ستیغ کوهی در دوردست ها برد و به ضخره ای عظیم زنجیر کرد. در آن جا، هر روز عقابی ( در برخی روایت ها لاشخوری) کوه پیکر جگر پرومتئوس را می درد و شب هنگام که این پرنده می رود، جگر مانند قبل می شود و روز دیگر ، این خدای زنجیری، رنج پیشین را باز از سر می گذارند.
در روایتی از این داستان ها آمده است که این آزاد شدن رنج ها از جعبه پاندورا و شکنجه هولناک پرومتئوس، خشم زئوس را فروننشاند و تنها نابودی یکباره و همیشگی بشریت بود که این خدای خدایان را خشنود می کرد؛ از این رو سیلاب مهیبی روان ساخت که تمامی زمین را به خطر افکند. از بخت خوش، پرومتئوس، اگر چه در زنجیر بود، هنوز آن توانایی پیش بینی کردن را داشت، وپسرش، دیوکالیون، را از این فاجعه ای که در آستانه وقوع بود، آگاه ساخت. دیوکالیون و پیرها، همسرش، به امید گریز از سیلاب از کوه پارناسوسف در نزدیکی دلفی در مرکز یونان، بالا رفتند. پس از هلاکت تمام آدمیان، خشم زئوس سرانجام فرو نشست و وی بر این زوج رحم آورد و آنان را زنده باقی گذاشت. دیری نگذشت که دیوکالیون و پیرها، به توصیه صدایی اسرار آمیز، سنگ های کوچک بسیاری را گرد آورند؛ سپس با سرهایی پوشیده به راه افتادند و همچنان که می رفتند سنگ ها را پشت سر می انداختند، آن سنگ ها شکل می یافتند. سنگ هایی که دیوکالیون می انداخت، به شکل مرد در می آمدند و سنگ های پیرها به شکل زن؛ و بدین شیوه زمین دیگرباره مسکون شد. بدین سان با تبدیل خائوس، یا همان آشوب ازلی، به نظم، و پیدایش گایا و اورانوس، که از آن ها تیتان ها و از ایشان هم به نوبه خود، المپ نشینان هستی یافتند، و با جنگ بزرگی که المپ نشینان از آن پیروز به در آمدند، و با پیدایش آفریدگان پرومتئوس و موهبت آتش از جانب وی، و سپس سیلاب بزرگ و بر آمدن نژاد تازه ای از مردمان سرانجام آفرینش زمین و آسمان و ایزدان و آدمیان به پایان رسید.


به همت : مرضیه بخشایی
مسئول روابط عمومی رادیو مهرآوا
مسئول انجمن های: تاریخ ، دانستنی ها(موسیقی) ، اخبار اجتماعی ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، تاریخ(کتابخانه) ، اجتماعی ، مناسبتها
ایمیل: bakhshaei2009@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.