باور ، یعنی اعتقاد و ایمان داشتن ، یعنی اینکه راجع به هر شخص یا چیزی چه نظر و اعتقادی داریم ، اینکه چقدر خودمان و توانایی هایمان را باور داریم، عامل تعیین کننده ای برای رسیدن به موفقیت در زندگی ماست . به یاد داشته باشید هر کس به اندازه ای که خود را باور کرده و به خود ایمان آورده ، ارزشمند است . خیلی مهم است که باورهایمان در زندگی درست باشد ، اگر هم نادرست هستند قدرت پذیرش این امر و تغییر آنها را داشته باشیم . در این صورت است که میتوانیم پیشرفت کنیم . خداوند در قرآن می فرماید: آیا ندیده اید که خدا هر چه را که در آسمانها و زمین است مسخر شما ساخت و نعمتهای خود را چه آشکار و چه پنهان به تمامی شما ارزانی داشته .....( سوره قمان آیه 20 )
ما باید باور کنیم که استحقاق زندگی بسیار زیبا و دل انگیزی را داریم و شایسته رسیدن به موفقیتهای بسیاری هستیم و تواناییها و استعدادهای بیشماری داریم که به کمک آنها میتوانیم به خوشبختی برسیم .
برخی از افکاری که در ذهنمان است بی آنکه خودمان متوجه باشیم جلوی پیشرفت ما و رسیدنمان به آنچه را که لایق آن هستیم می گیرد ، باید این افکار منفی را از خود دور کنیم . افراد موفق به خودشان اطمینان دارند و به شکست فکر نمی کنند ، این باور را در خود تقویت کنید که در زندگی شما شکست وجود ندارد . بلکه گاهی ممکن است به جای رسیدن به نتیجه دلخواه تان به نتیجه ای نامطلوب برسید که این موضوع را باید نتیجه نامطلوب تلقی کنیم و نه شکست .
انسانهای بسیار موفق کسانی نیستند که هرگز به نتیجه نامطلوب نرسند ، بلکه اگر انتظار نتیجه به دست آمده را ندارند از آن درس میگیرند .
هر گاه به نتیجه نامطلوبی در زندگی رسیدید و یا در کاری موفق نشدید کافی است باور داشته باشید که نهایتاً به نتیجه مثبت و مطلوبتان خواهید رسید ، فقط باید با تلاش و پشتکار بیشتر ، راههای دیگر را نیز امتحان کنید تا به موفقیت برسید . هیچگاه ناامید نشوید زیرا شما لیاقت رسیدن به بهترین ها را دارید .
همانطور که گفتیم باورهای ما عامل تعیین کننده انتظارات ما از خودمان و دیگران است . سعی کنید خودتان را اسیر باورهای بی اساس و دست و پاگیر نکنید . باید باورهای محدود کننده و ضعیف را از خود دور کرده ، باورهای جدید جایگزین آنها کنیم . بهترین راه برای سست کردن باور اشتباه این است که با طرح چند سؤال به نادرستی آن پی ببریم و اطمینان خود را به آن سست کنیم و آن باور غلط را از خود درو کنیم . با تغییر در باورهایتان میتوانید مسیر زندگیتان را به کلی تغییر داده و به پیشرفتی بزرگ در زندگی دست یابید و نهایتاً به موفقیت برسید . تکرار عبارات کلیدی مثبت نیز میتواند شما را در جهت زیباتر و مثبت تر کردن باورها و زندگیتان کمک کند .

باورهای ما مانند دانه هایی هستند که در ذهنمان می کاریم و آنها به ما محصول میدهند .


باید در انتخاب باورهایمان بسیار دقت کنیم ، زیرا تنها دانه های خوب و مرغوب محصولات خوبی به بار می آورند ، مراقب باشیم که در ذهن خود دانه های نامرغوب و علفهای هرز نکاریم ، زیرا حاصل باورهای صحیح و مثبت ؛ موفقیت و خوشبختی و لذت از زندگی است و حاصل باورهای نادرست و مخرب ؛ ناامیدی و شکست است .
به یاد داشته باشید که هر چیزی را که عمیقاً باور داشته باشید برایتان به واقعیت تبدیل می شود . مطمئناً افکار و باورهای شما در زندگیتان نقش مهمی دارند ، زیرا باورهای شما زندگی آینده تان را میسازد و زیبایی افکار شما باعث زیبایی زندگیتان میشود . نگرانی های بی حد و اندازه شما نیز قطعاً در زندگیتان تأثیرات مخربی میگذارند . بهتر است نگرانی های بیجا را از خودتان دور کنید .
اگر باور داشته باشیم که در این دنیا چیزی برای ناراحتی وجود ندارد و هر آنچه برای ما رخ می دهد خیر است ؛ میتوانیم برای خودمان لحظات زیبایی خلق کنیم.

منبع : http://rtp.ir


ارسال : نیایش

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.