هاتشپسوت
هاتشپسوت
در آغاز سلسه هجدهم و دوره پادشاهای جدید، مصر تحت فرمانروایی چندین ملکه قدرتمند قرار داشت. این زنان، هر چند اکنون از همتاهای مرد خود شهرت بسیار کم تری دارند، منادی تجمل و ثروتی در دوره پادشاهای جدید بودند که پیش تر هرگز در مصر مشاهده نشده بود...مشهورترین ملکه مصر در دوره سلسه هجدهم ملکه هاتشپسوت بود، که از 1503 تا1482 ق.م سلطنت کرد.هاتشپسوت زنی قدرتمند و خود رأی بود که تمایل داشت به نام خود بر مصر فرمانروایی کند. او همسر شاه توتموس دوم بود، و هنگامی که او در گذشت، تنها پسرش(از یک معشوقه شاه)، یعنی توتموس سوم ، برای فرمانروایی بر مصر هنوز به سن کافی نرسیده بود. هاتشپسوت بلافاصله مدعی سلطنت شد و به زودی فرمانروای عالی گردید.
یک نشانه نیروی شخصیت و جاه طلبی او از این امر آشکار می شود که او، با آن که زن بود، اصرا داشت در مجسمه ها و نقاشی ها با ریش نمادین فرمانروای مصر نشان داده شود. بیش تر مجسمه های باقی مانده از او وی را با تجملات مردانه سلطنت نشان می دهند.

هاتشپسوت ، همانند سایر فرمانروایان سلسله هجدهم، ساختمان سازی شگفت انگیز بود. او معابدی را که در سال های بیش تر آسیب دیده یا ویران شده بودند بازسازی کرد، و مقبره خودش شکوه معماری طی زمان او را نشان می داد. این مقبره ساختمانی عظیم همراه با محوطه های روباز کناری حجاری شده و معماری ظریف بود.

با وجود این، هنگامی که توتموس سوم به سن بلوغ رسید خواستار به دست گرفتن مقام سلطنت شد. او سلطنت را را از دست هاتشپسوت بیرون آورد، و سپس اقدام به از میان بردن همه نشانه های فرمانروایی وی نمود. معابد را ویران کرد، مجسمه ها را بدنما نمود، و به نحو موثری نام وی را از تاریخ محو ساخت. او در این کار چنان ساعی بود که از کارهای هاتشپسوت نشانه های کمی باقی مانده است. ولی طی دو دهه فرمانروایی هاتشپسوت، سر سختی و قدرت او مصر را قادر ساخت تا بخشی از شکوه گذشته اش را مجدا" به دست آورد.


به همت : مرضیه بخشایی

مسئول انجمن های : تاریخ، دانستنی ها(موسیقی) ، تاریخ(کتابخانه) ، کامپیوتر وفناوری اطلاعات ، مناسبتها

Email & ID : bakhshaei2009@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.