هدف زندگی گرد آوری پول نیست بلکه حفظ تعادل است.ابتدا باید روح خود را آرامش و غنا بخشید و هماهنگی و سازگاری پیشه کرد و در هر حالتی روحیه خود را نباخت و شاد و سرحال و تندرست باقی ماند و دچار یأس و شکست نگردید وگرنه زر اندوزی و پول پرستی با طبع بشر میانه ای ندارد و در این صورت است که می تواند منشاء هر بدبختی و مصیبتی گردد...یکی از اصول حقوق بشر استفاده از مواهب مادی زندگی است.آزاد بودن و شاد زیستن و خوشبخت زندگی کردن حق مسلم هر انسان می باشد.ولی برای یک زندگی سرشار از خوشی و رفاه بایستی از حداقل ثروت برخوردار بود.
اصول حیات : بشر به دنیا می آید تا از نعمت ها و برکات زندگی لذت ببرد و از لحاظ مادی و معنوی در آسودگی خاطر عمر به سر آورد.هر انسان باید بتواند با فراغ بال و در آسایش خیال زندگی نماید و بر علم و کمال بیفزاید و از گذران روزگار سختی نبیند.نگاهی به دور و بر خود بیفکنید و زیبایی های طبیعت و غنای آن را بنگرید تا به صحت مدعا پی ببرید.طبیعت سخاوتمند و گشاده دست است،خلاف طبیعت نباید رفتار کرد.
حال که می توانید از غنای ضمیر باطن خود استفاده نمایید پس چرا زحمت بیهوده می کشید و در صدد جوش دادن و آشتی دادن دو ضمیر خویش نیستید؟
غنی شدن کار دشواری نیست فقط باید از راه و روش آن مطلع بود.در ضمن نباید فراموش کرد که غایت زندگی انباشتن ثروت به روی هم نیست بلکه هدف زندگی شاد و خوش زیستن است.
پول یک نماد و یک نشانه : پول نماد و نشانه ی مبادلات است و اگر به درستی خرج شود رفاه و آسودگی را به همراه خواهد آورد.اصولاً پول مظهر اقتصادی هر کشور است.اگر خون به طور صحیح در عروق گردش نماید بدن از صحت و سلامت برخوردار خواهد شد و اگر پول گردش درست و آزادانه ای در زندگی داشته باشد،صاحب خود را از حیات سالم اقتصادی بهره مند خواهد ساخت.
زندگی متعادل : هدف زندگی گرد آوری پول نیست بلکه حفظ تعادل است.ابتدا باید روح خود را آرامش و غنا بخشید و هماهنگی و سازگاری پیشه کرد و در هر حالتی روحیه خود را نباخت و شاد و سرحال و تندرست باقی ماند و دچار یأس و شکست نگردید وگرنه زر اندوزی و پول پرستی با طبع بشر میانه ای ندارد و در این صورت است که می تواند منشاء هر بدبختی و مصیبتی گردد.
فقر ذهنی چیست؟
در فقر و تنگدستی هیچ حلاوت و لطفی وجود ندارد و آن نیز به سان امراض دیگر ذهن ممکن است کسی را آلوده کند و واقعیت را از جلوی چشمان شخص دور سازد.هنگام بیماری به این فکر می افتید که نظم وجودتان به هم ریخته و در صدد یاری گرفتن از پزشک بر می آیید تا بار دیگر تندرستی را به پیکر خود بازگردانید.این مثال در مورد پول صادق است که اگر در جریان زندگی گردش نکند،حیات اقتصادی شخص دچار اختلال خواهد شد که باید بلافاصله در رفع آن کوشید.
اصالت زندگی به جانب شادی و رفاه و تندرستی متمایل است.بشر پای به این جهان نمی گذارد تا در سختی زندگی نماید.از این رو او در طلب رفاه خویش چنین تمدنی به وجود آورده است.

منبع : کتاب قدرت فکر
نویسنده : دکتر ژوزف مورفی
مترجم : هوشیار رزم آزما
فرستنده : فرشته حلاجی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.