نگرش هاي گوناگون درباره افسردگي
نگرش هاي گوناگون درباره افسردگي

نظريه روانكاوي
در نظريه روانكاوي، وقتي به دلائلي نياز شخصي به محبت و مواظبت در دوران كودكي ارضاء‌ نشده باشد ، از دست دادن چيزي در دوران بعدي زندگي سبب مي شود كه شخص بحالت درماندگي و افسردگي واپس روي كند . يعني به همان دوراني كه فقدان اوليه صورت گرفته است . پس بخشي از رفتارهاي شخص افسرده نمودار نياز او به محبت است . فرد مبتلا به افسردگي احساسات خصمانه خود را واپس مي زند چون مي ترسد كساني را كه به حمايتشان نياز دارد از دست بدهد...نظريه يادگيري

نظريه هاي يادگيري درباره افسردگي بيشتر بر شيوه هاي زندگي فعلي فرد تمركز دارند ،‌ تا بتجارب گذشته او . در نظريه يادگيري براي تحليل افسردگي بر دو عامل تكيه دارد : يكي تقويت و ديگري عوامل شناختي

2-1 رويكرد تقويت

افرادبه اين علت افسرده مي شوند كه در محيط زندگيشان كوچكترين تقويتي وجود ندارد . وقتي افراد افسرده وغيرفعال مي شوند براي مدتي از همدردي اطرافيان و نزديكان بهرمند مي شوند ولي پس از مدتي از آنجا كه اطرافيان از فردي كه پذيراي شادي نيست زود خسته مي شوند كم كم از روابط متقابل بين فرد افسرده و ديگران كاسته مي شود و باعث انزواي اجتماعي و ناخشنودي فرد افسرده مي گردد و بهمين ترتيب دور باطلي بوجود مي آيد كه باعث كاهش تقويت و كاهش فعاليت فرد افسرده مي شود .

2-2- رويكرد شناختي

اين رويكرد بر ديدگاه فرد درباره خود و جهان اطراف خود تاكيد دارد ، نه بر اعمال فرد . بر طبق اين نظريه در افراد مستعد به افسردگي اين نگرش وجود دارد كه خودشان را از يك ديدگاه منفي و انتقاد آميز بنگرند ،‌ به اين شكل كه آنان بيشتر در انتظار شكست هستند ،‌ تا موفقيت و معمولاَ شكستهاي خود را بزرگتر جلوه مي دهند . اينها اشخاصي هستند كه اگر در كارشان به اشكال برخورند بيشتر خودشان را مقصر مي دانند و سرزنش مي كنند تا شرايط را .

نظريه زيست شناختي

طبق اين نظريه استعداد براي ابتلا به اختلالهاي عاطفي بخصوص اختلال شيدايي – افسردگي جنبه ارثي دارد . بنظر مي رسد برخي مواد شيميايي در قسمتهاي مختلف دستگاه عصبي بعنوان انتقال دهنده عصبي عمل مي كنند و دو انتقال دهنده عصبي كه ظاهراَ نقش مهمي را در اختلالهاي عاطفي بازي مي كنند نور اپي نفرين و سرتونين هستند . ايندو انتقال دهنده در رفتارهاي هيجاني دخالت دارند و اين فرضيه وجود دارد كه افسردگي با كمبود و شيدايي با ازدياد يكي از اين دو انتقال دهنده يا هر دوي آنها پيوند دارد . ولي مسلماَ آنچه فرد را بهنجار نگه مي دارد احتمالاَ توازن بين دو انتقال دهنده است .


به همت: محمد شفازند

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.