کاربرد کلید و حامل های گوناگون در موسیقی

کاربرد کلید و حامل های گوناگون و کلیدهای ساز بندی

تمامی سازهایی که با کلید های مختلف نوشته می‌شوند در زیر آمده است. البته از گذشته تا به حال بعضی از حامل ها که استفاده ی کمی داشتند جای خود را به حامل های دیگر دادند.
کلید سل SoL Clief

کلید سل: تنها روی خط دوم حامل پنج خطی جای می‌گیرد و نتی را می‌نمایاند که به فاصله یک پنجم بالاتر از نت و کلید دو وسط است با بسامد تقریبی 396 هرتز.

کاربرد کلید و حامل های گوناگون و کلیدهای ساز

بخش حامل کلید سل – روی خط دوم
امروزه برای همه بخش‌های آوازی (بجز بخش باس - باریتون و گاه بخش تنور) بر روی این نوع حامل نت نویسی می‌شود و سازهایی که با این کلید و حامل نت نویسی می‌شوند عبارتند از:
- ویولن
- ویولنسل (اصوات خیلی بالای ساز)
- فلوت و فلوت کوچک (Piccolo)
- اوبوا
- کلارینت و کلارینت باس
- کر (نیمه بالای میدان صدای ساز)
- کرنت پیستون دار
- ترومپت
- کرآنگله
- ساکسهورن
- ساکسفون
- هارمونیکا
- و تمامی سازهایی که در یک ارکستر بزرگ نقش ثابتی ندارند.


کلید فا Fa Clief
کلید فا: بر روی هر خط که قرار بگیرد آن خط (نت فا) را با بسامد تقریبی 176 هرتز.

کاربرد کلید و حامل های گوناگون و کلیدهای ساز
بخش حامل کلید باس – روی خط چهارم
- فاگوت
- کر (Horn – Cor) = (تنها قسمتی از اصوات منطقه ی پایین این ساز با حامل باس نوشته می‌شود)
- ترومبون باس
- توبا
- ویولنسل = (تنها قسمتی از اصوات منطقه ی پایین این ساز با حامل باس نوشته می‌شود)
- کنترباس زهی = (تنها قسمتی از اصوات منطقه ی پایین این ساز با حامل باس نوشته می‌شود)
در ادامه تعریف این ساز می‌توان گفت در موسیقی با نام آکوستیک باس نام برده می‌شود و اصولا این ساز یک ساز انتقالی است و صوت حاصل از آن در همه حال با نت نوشته شده تطابق ندارد.


بخش حامل باریتون – روی خط سوم
این حامل در واقع ویژه بخش باریتون بوده که امروزه مدتهاست کاربرد آن متروک شده است.


کلید دو Do Clief

کلید دو: بر روی هر خط حامل که قرار بگیرد آن خط محل استقرار نت دو وسط با بسامد حدود 264 هرتز خواهد بود.


کاربرد کلید و حامل های گوناگون و کلیدهای ساز

بخش حامل کلید دو – خط چهارم - تنور
علاوه بر بخش تنور سازهای پایین بر روی این حامل نت نویسی می‌شوند:

- فاگوت (قسمت اصوات بالای صدای ساز)
- ترومبون تنور
- ویولنسل (قسمت مرکزی صدای ساز)


بخش حامل کلید دو – خط سوم – آلتو
این حامل گذشته از بخش آلتو (آلتوی آوازی) در نت‌نویسی ساز آلتو (ویولن آلتو = ویولا) نیز بکار می رود.


بخش حامل کلید دو – خط دوم - منزو سوپرانو
این حامل امروزه متروک شده است و نقش آنرا آخرین حامل به عهده می‌گیرد.


بخش حامل کلید دو – خط اول – سوپرانو
امروزه هیچ سازی بر روی این حامل نت نویسی نمی شود و نقش آن در مورد بخش سوپرانو گذاشته شده است.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.