کاربرد کلید و حامل های گوناگون و کلیدهای ساز بندی
کاربرد کلید و حامل های گوناگون و کلیدهای ساز بندی

تمامی سازهایی که با کلید های مختلف نوشته میشوند در زیر آمده است. البته از گذشته تا به حال بعضی از حامل ها که استفاده ی کمی داشتند جای خود را به حامل های دیگر دادند...
کلید سل SoL Clief

کلید سل: تنها روی خط دوم حامل پنج خطی جای میگیرد و نتی را مینمایاند که به فاصله یک پنجم بالاتر از نت و کلید دو وسط است با بسامد تقریبی 396 هرتز.


بخش حامل کلید سل – روی خط دوم
----------------------------------------
امروزه برای همه ی بخش های آوازی ( بجز بخش باس - باریتون و گاه بخش تنور )بر روی این نوع حامل نت نویسی میشود و سازهایی که با این کلید و حامل نت نویسی می شوند عبارتند از:
- ویولن
- ویولنسل ( اصوات خیلی بالای ساز )
- فلوت و فلوت کوچک Piccolo))
- اوبوا
- کلارینت و کلارینت باس
- کر ( نیمه ی بالای میدان صدای ساز )
- کرنت پیستون دار
- ترومپت
- کرآنگله
- ساکسهورن
- ساکسفون
- هارمونیکا
- و تمامی سازهایی که در یک ارکستر بزرگ نقش ثابتی ندارند


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلید فا Fa Clief
کلید فا: بر روی هر خط که قرار بگیرد آن خط ( نت فا ) را با بسامد تقریبی 176 هرتز.

بخش حامل کلید باس – روی خط چهارم
-----------------------------------------------
- فاگوت
- کر (Horn – Cor ) = (تنها قسمتی از اصوات منطقه ی پایین این ساز با حامل باس
- نوشته میشود)
- ترومبون باس
- توبا
- ویولنسل = (تنها قسمتی از اصوات منطقه ی پایین این ساز با حامل باس
نوشته میشود)

- کنترباس زهی = (تنها قسمتی از اصوات منطقه ی پایین این ساز با حامل باس
نوشته میشود)

در ادامه ی تعریف این ساز میتوان گفت در موسیقی با نام آکوستیک باس نام برده می شود و
اصولا این ساز یک ساز انتقالی است و صوت حاصل از آن در همه حال با نت نوشته شده
تطابق ندارد.

---------------------------------------

بخش حامل باریتون – روی خط سوم
----------------------------------------
این حامل در واقع ویژه بخش باریتون بوده که امروزه مدتهاست کاربرد آن متروک شده است.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلید دو Do Clief

کلید دو: بر روی هر خط حامل که قرار بگیرد آن خط محل استقرار نت دو وسط با بسامد حدود
264 هرتز خواهد بود.بخش حامل کلید دو – خط چهارم - تنور
------------------------------------------
علاوه بر بخش تنور سازهای پایین بر روی این حامل نت نویسی می شوند:

- فاگوت ( قسمت اصوات بالای صدای ساز )
- ترومبون تنور
- ویولنسل ( قسمت مرکزی صدای ساز )


بخش حامل کلید دو – خط سوم – آلتو
-----------------------------------------
این حامل گذشته از بخش آلتو ( آلتوی آوازی ) در نت نویسی ساز آلتو ( ویولن آلتو = ویولا )
نیز بکار می رود.


بخش حامل کلید دو – خط دوم - منزو سوپرانو
-------------------------------------------------
این حامل امروزه متروک شده است و نقش آنرا آخرین حامل به عهده می گیرد.بخش حامل کلید دو – خط اول – سوپرانو
--------------------------------------------
امروزه هیچ سازی بر روی این حامل نت نویسی نمی شود و نقش آن در مورد بخش سوپرانو گذاشته شده است.ارسال کننده:
مریم میری
Yahoo ID : mary_miracle99@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.