باغ حافظه ی کودک
باغ حافظه ی کودک
هر یک از دو نوع سیستم حافظه ی کودک با سرعتی متفاوت رشد می کند. ساختارهایی که خاطره های روشن پدید می آورند. در هنگام تولد نارسیده اند، و به سال ها رشد عصبی نیاز دارند تا کاملاً کارآمد شوند. اما حافظه ی ضمنی، نیازمند هیچگونه آمادگی قبلی ای نیست...  
 این حافظه پیش از آن که بچه به دنیا بیاید آماده ی بهره دهی است در زندگی بعدی، به تدریج که دهه ها می گذرد سیستم حافظه ی سریع رو به زوال می گذارد، در حالی که سیستم ضمنی نیرومندی جوانی خود را نگه می دارد. این مسیرهای جداگانه ی بلوغی، مانند خطوط مورب در فضا خط سیرهای واگرایی را برای رسیدن به شناخت و معرفت ترسیم می کنند. هنگامی که شخص به مرز سی سالگی پا می گذارد، در می یابد که توانش برای نگه داشتن تکه اطلاعات شخصیش رو به کاهش است. در حالی که سال ها سپری می شود، می تواند انتظار آن را داشته باشد که برای یادآوری نام آشنایانش و این که کلید های اتومبیل و حتی گاهی خود اتومبیل را کجا جا گذاشته است، در زحمت باشد. ولی نیروز الهامش دوام می یابد و افزوده می شود. کار تقسیم حافظه در مغز تایید کننده ی این ضرب المثل است که : انسان هرگز فراموش نمی کند چطور دوچرخه براند. (یک شعر فارسی می گوید، «آن ها که خوانده ام همه از یاد من برفت، الا حدیث عشق تکرار می کنم.») افراد خاطراتی را که بیشتر به احساس وابسته است ( تا به اطلاعات) از یاد نمی برند، از آنجا که حافظه ی روشن در هر یک از دو سر عمر (یعنی اوایل کودکی و اواخر پیری) خوب کار نمی کند، افراد نمی توانند خاطره ی رویدادهای پیش از دو سالگی را به یاد آورند. آزمایش ها ثابت می کند که نوزادان صدا و سیمای مادرشان را ظرف 36 ساعت پس از تولد به یاد می آورند. نوزاد، طی چند روز، نه تنها صدای مادرش بلکه زبان بومی او را هم به جا می آورد و آن را، حتی اگر از سوی بیگانه ای تکلم شود، ترجیح می دهد. ممکن است بیندیشید این آگاهی ناشی از تعامل های پس از تولد است – در واقع یادگیری سریع. ولی نوزاد صدای پدرش را به جا نمی آورد، امری که نشان می دهد ترجیحات نوزادی، بازتاب آموزشی پیش از تولد است. رشد سریع سیستم شنوایی در زهدان و سیستم عالی آوایی زهدان پر از آب جنین را مثل یک سمفونی در میان می گیرد. مغز بچه که نه ماه در آواگری های مادرش غرق بوده است، شروع می کند به تشخیص و ضبط الحان، معانی و الگوهای مستتر در آن ها. همین که نوزاد به دنیا می آید، به آوای مأنوس صدای مادر و زبان او جذب می شود و آن ها را از هر چیز دیگری خوش تر می دارد. او در این کار، هم آثار رو به رشد خویشاوندی و هم آثار حافظه را نمودار می سازد.

منبع : کتاب تئوری عشق
نویسندگان :
دکتر تاماس لوئیس
دکتر فریبرز امینی
دکتر ریچارد لانون
ترجمه :
دکتر ملک ناصر نوبان
دکتر بهزاد نوبان
فرستنده : فرشته حلاجی

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.