حكمتهای نهج البلاغه 39

23 آبان 1397   saharparsa   مطالب و مقالات / کلام امیر   0 نظر   1 208 بازدید   |

نهج البلاغه


حکمت 382
مومن بايد شبانه روز خود را به سه قسم تقسيم كند، زمانى براى نيايش و عبادت پروردگار، و زمانى براى تامين هزينه زندگى، و زمانى براى واداشتن نفس به لذتهايى كه حلال و زيباست. خردمند را نشايد جز آنكه در پى سه چيز حركت كند، كسب حلال براى تامين زندگى، يا گام نهادن در راه آخرت، يا به دست آوردن لذتهاى حلال. 
حکمت 383
از حرام دنيا چشم پوش، تا خدا زشتيهاى آن را به تو نماياند، و غافل مباش كه لحظه اى از تو غفلت نشود. حکمت 384
سخن گوييد تا شناخته شويد، زيرا كه انسان در زير زبان خود پنهان است. حکمت 385
چه خوب است عطر مشك، تحمل آن سبك و آسان، و بوى آن خوش و عطرآگين است. 
حکمت 386
فخرفروشى را كنار بگذار، تكبر و خود بزرگ بينى را رها كن، به ياد مرگ باش. حکمت 387
از دنيا آن مقدار كه به تو مى رسد بردار، و از آنچه روى گرداند، روى گردان، و اگر نتوانى، در جستجوى دنيا نيكو تلاش كن. حکمت 388
بسا سآنكه از حمله كارگرتر است. 
حکمت 389
هر مقدار كه قناعت كنى كافى است. حکمت 390
مرگ بهتر از تن به ذلت دادن، به اندك ساختن بهتر از دست نياز به سوى مردم داشتن است، اگر به انسان نشسته در جاى خويش چيزى ندهند، با حركت و تلاش نيز نخواهند داد، روزگار دو روز است، روزى به سود تو، و روزى به زيان تو است، پس آنگاه كه به سود تو است به خوشگذرانى و سركشى روى نياور، و آنگاه كه به زيان تو است شكيبا باش. 
1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.