مشخصه های میکروفن:
ميكروفونها يا مبدلهاي الكتروآكوستيكي، دستگاههايي هستند كه تغييرات انرژي آكوستيكي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند. (ضمناً عكس اين مطلب نيز در مورد بلندگوها صادق است).همانطور كه مي دانيم انرژي صوتي از نوع انرژي مكانيكي است و با جرم، محيط الاستيك و نيرو سر و كار دارد. بنابراين حفظ و انتقال انرژي صوتي (آكوستيكي) در برد زياد امكان پذير نيست. فرض كنيد انرژي صداي گفتگوي انسان به ميزان انرژي رعد و برق (مثلاً db130) باشد، البته مي دانيم كه برد انتقال اين انرژي محدود است، در صورتيكه اگر اين انرژي (صوتي) به انرژي الكتريكي تبديل شود هرگونه تغيير و تبديل روي آن براحتي امكان پذير مي شود. براي مثال، انرژي الكتريكي را مي توان بهر ميزان تقويت كرد و آنرا به هر نقطه در فواصل خيلي دور ارسال داشت. مثلاً بردن يك نوار ضبط صوت در هر نقطه و يا انتقال صداي گوينده اي كه در جلوي ميكروفون در استوديو در يك نقطه از جهان صحبت مي كند و اين انرژي توسط فرستنده راديوئي به ساير نقاط با وسعت بسيار پخش مي شودوبه انرژي اكوستيكي تبديل مي شود. در اين آكوستيكي را مورد مطالعه قرار مي دهيم.
با توجه به ماهيت انرژي آكوستيكي دستگاههائي كه كار تبديل را انجام مي دهند به هر ترتيب با عمل مكانيكي سر و كار دارند و سيستمهاي نوسان كننده مكانيكي مطرح مي شوند. همانطور كه اگر شخصي در موقع صحبت كردن يك صفحه كاغذ را بطور كشيده در جلوي دهان خود قرار دهد، متناسب با دامنه و فركانس انرژي صوت كاغذ به ارتعاش درمي آيد، ممبران ميكروفون بر اثر صوت ارتعاش مي نمايد، با استفاده از پديده هاي فيزيكي مانند پديده هاي القاي الكترومانيتيك، اثر پيزد الكتريك، تغييرات ظرفيت خازن و تغييرات مقاومت در ذغال، انرژي اكوستيكي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند.
قبل از پيشرفت علم الكترونيك و ساختن تقويت كننده هاي مناسب، معمولاً از شرايط نامناسب ميكروفون استفاده مي شد، زيرا اگر بخواهيم سيگنال خروجي ميكروفون بر حسب فركانس در نوار 20 تا 20000 هرتز خطي باشد راندمان ميكروفون بسيار ناچيز خواهد بود. بطوريكه اگر سيگنال بلافاصله درون ميكروفون تقويت نشود بر اثر ضعيف بودن دامنه سيگنال، نويز بسياري وارد شده و عملاً استفاده از سيگنال با كيفيت مناسب بدون استفاده از تقويت كننده امكان پذير نمي باشد.
بنابراين در محاسبه ميكروفون بدون استفاده از تقويت كننده سعي مي شود راندمان نسبتاً بالا باشد كه موجب باريك شدن پاسخ فركانس مي شود. مانند ميكروفون ذغالي كه داراي راندمان خوب بوده ولي پهناي نوار فركانس آن كم و ناصاف مي باشد. امروزه در بيشتر موارد از ميكروفونهاي با كيفيت خوب در امر صدابرداري در راديو و تلوزيون و استوديوها استفاده مي شود كه داراي تقويت كننده هاي اوليه الكترونيكي مي باشد.
ضمناً ميكروفونهاي با كيفيت عالي براي كارهاي دقيق اندازه گيري بدون نويز و بدون ديستورشن ساخته مي شود و در نوار فركانس 20 تا 20000 هرتز پاسخ خطي دارند كه در آزمايشگاههاي تحقيقاتي از آنها استفاده مي شود.
ميكروفونها تغييرات فشار صوت درون محيط را به تغييرات مشابهي از ولت يا جريان در داخل مدار الكتريكي كه متصل به آن است تبديل مي نمايند. كه اين جريان وارد دستگاههاي تقويت كننده شده و پس از عمليات مختلف توسط بلندگو به انرژي صوتي تبديل مي شود. حال در اين فصل به معرفي انواع مختلف ميكروفونها مي پردازيم.
ميكروفونها:
ميكروفون ها از نظر ساختمانم به چند دسته تقسيم مي شوند:
ميكروفون هاي نواري
ميكروفون هاي خازني
ميكروفون هاي ذعالي (كربن دار)
ميكروفون هاي ديناميكي (Moving Coil Mie)
ميكروفون هاي الكترومغناطيسي (Moviong Magnet Mic)
ميكروفون هاي پيزوالكتريك (كريستالي) (Pizoelectric Mic)
ميكروفون هاي بي سيم يا MF يا (dWireless Mic
ميكروفون هاي گان (Gun Mic or Tele Mic)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آشنایی با انواع میکروفن
میكروفون های ذغالی:
اين نوع ميكروفن تشكیل شده از یك مخزن ذرات ذغال، این ذرات ذغال ممكن است به اشكال مختلف هندسی تهیه شود. روی ذرات ذغال یك شاخكی قرار دارد كه به دیافراگم یا ممبران متصل است كه اگر در مقابل این ممبران یك دیافراگم صوت ایجاد كنیم مرتعش می گردد. ارتعاشات حاصل در ممبران، دقیقاً همان مشخصات ارتعاشات منبع صوت را دارا می باشد. و این تغییرات فشار عیناً به شاخك انتقال می یابد. تغییرات ایجاد شده در ممبران باعث تغییر مقدار فشردگی ذرات ذغال به یكدیگر شده كه در نتیجه مقاومت الكتریكی مجموعه مخزن تغییر می یابد. و مشاهده می كنیم كه متناسب با همان تغییرات فشار وارده روی ممبراتن جریان I كه از مدار عبور می كند تغییر می یابد. یعنی توانسته ایم تغییرات فشار صورت را تبدیل به جریان الكتریسیته نمائیم. كه این جریان متغییر را می توان بصورت فشار الكتریكی از دو سر مقاومت باز دريافت كرد.
این ساده ترین و ارزانترین میكروفون است كه از سال 1984 تا كنون از آن استفاده می شود. این میكروفون دارای بازده يا راندمان زيادی است. بنابراین بدون طبقات تقویت كننده می توان از آن استفاده نمود.
معايب ميكروفن :
در شرایط حرفه ای ازاين ميكروفن استفاده نمی شود چون از نظر پهنای باند فركانسی مطلوب نمی باشد یعنی پهنای باند آن وسیع نیست و كیفیت مطلوب و خوبی را دارا نمی باشد بنابراین از آن فقط برای انتقال سخن در تلفن و در رادیو فقط در ارتباطات داخلی بین افراد استفاده می شود.
میكروفون ذغالی از لحاظ پاسخی فركانسی Frequency Response دارای دو اشكال اساسی و مهم می باشد.
1-عرض باند آن (پهنای باند فركانسی) محدود است به این ترتیب كه هم از نظر فركانس های بالا و پایین در عبورش محدودیت دارد. پهنای باند فركانسی این میكروفون بین HZ300 تا HZ3500 نیز می باشد.
2-همین عرض باند نیز خطی نیست. منظور از خطی نبودن همان تغییرات سطح دامنه باند فركانسی نیز می باشد. همانطور كه مي دانيد از این میكروفون در صنعت تلفن استفاده می شود چرا كه در این جا، فقط هدف ما رساندن پیام می باشد و كیفیت صدا برای ما مطرح نیست. حتی این نوع میكروفون در دستگاههای خانگی نیز استفاده نمی شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میكروفونهای دینامیكی:

اين نوع ميكروفن تشكیل شده از یك ممبران از جنس سبك نظیر كاغذ، پلاستیك و با آلومینیوم كه یك سیم پیچ به ممبران (دیافراگم) متصل است و این سیم پیچ می تواند در داخل شكاف قطبین یك آهن ربا حركت نماید. بنابراین وقتی كه فشار صوتی روی این ممبران وارد می آید ممبران و در نتیجه سیم پیچ متصل به آن با همان ریتم تغییرات صوتی نوسان می نمایند، از حركت سیم پیچ در داخل میدان مغناطیسی یك جریان الكتریكی روی سیم پیچ القا می گردد كه ریتم تغییرات این جریان درست با ریتم تغییرات فشار وارده روی ممبران است.این میكروفون، اولین خانواده میكروفونی است كه بطور حرفه ای استفاده می شود و در این میكروفون مغناطیس ثابت و سیم پیچ (Coil) متحرك و جریانی حدود دهم میلی ولت ایجاد می شود و در میكروفون های حرفه ای حدود mv2/0 است.
مزايا و معايب ميكروفن:
علت اینكه این میكروفون ها در مصارف حرفه ای استفاده می شود داشتن عرض باند خطی وسیعی است ولی قیمت آن بسیار گران می باشد. این میكروفون ها نسبت به میكروفون ذغالی راندمان كمتری دارد ولی دارای كیفیت بهتری است و در صنایع حرفه یا مخصوصاً در صدا و سیما بنحو احسن استفاده می گردد و از این میكروفون برای ضبط گفتار استفاده می شود. ضمناً برای زیاد كردن راندمان این نوع میكروفون با قرار دادن سوراخ در پشت دیافراگم كه به فضای خارج متصل باشد و با محاسبه سطح و طول سوراخ یك مقدار از انرژی صوتی را با 180 درجه اختلاف فاز به پشت دیافراگم منتقل می نمایند این فیدبك به حركت به ممبران كمك كرده و راندمان میكروفون زیاد می شود.
حساسیت ولتاژ مدار باز این میكروفون با پیچك متحرك (سیم پیچ) تقریباً برابر با 5-10×4/2 ولت بر میكروبار، و یا db4/92 – دسی بل می باشد و نسبت به میكروفون خازنی كریستالی (بعداً توضیح داده می شود) از حساسیت كمتری برخوردار می باشد. امپدانس خروجی میكروفون حدود 10 اهم است كه نسبت به میكروفونهای خازنی و كریستالی خیلی ناچیز است و بوسیله ترانسفورماتور بالابرنده ولتاژ در بدنه میكروفون عمل تطبیق امپدانس را انجام میدهد. در ضمن میكروفون الكترودینامیكی بدون تقویت كننده مقدماتی استفاده می شود و می توان با كابل نسبتاً طولانی سیگنال را از آن انتقال داد.

پاسخ فركانس این نوع میكروفون حدود 10 تا 14 كیلوهرتز می باشد و در ضبط صدای گوینده و رپرتاژ و تئاتر و ... از آن استفاده می شود.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میكروفون كریستالی:
بعضی از عناصر مانند بلور كوارتز، دارای خاصیت پیزوالكتریك هستند. یكی از بلورها كه در مقابل حرارت پایدار و بصورت خطی كار می نماید. بلور كوارتز می باشد كه در الكتروآكوستیك از آن برای ساختن میكروفون، بلندگو و پیكاپهای گرام استفاده می شود. نوع بلوری كه بیشتر بكار می رود بلور با برش X نامیده مي شود .
میكروفون كریستالی، میكروفونی می باشد كه در آن از خاصیت پیزوالكتریك بعضی از كریستالها استفاده می شود بدین معنی كه تغییرات فشار وارد بر روی این نوع كریستال جریان متناوبی متناسب با فشار وارده در دو سر كریستال ایجاد می كند.
دو نوع میكروفون كریستالی وجود دارد، یكنوع از آن فشار صوت مستقیماً بر صفحه كریستال تأثیر می نماید كه دارای بازده بسیار كم در حدود 4/0 ولت برای هر میكروبار می باشد و نوع دوم، فشار صوت به یك ممبران فلزی وارد می شود و حركات ممبران بوسیله میله ای كه در پشت آن قرار دارد به كریستال منتقل می شود كه البته این نوع دارای بازده بیشتری در حدود یك تا دو میلی ولت بر میكروبار می باشد. از میكروفون پیزوالكتریك تا 8 سال پیش در ضبط صوتهای خانگی استفاده میشد. ولی هم اكنون دیگر استفاده نمی شود زیرا عرض باند آن حدود 7 تا 8 كیلوهرتز می باشد كه پهنای باند آن كم است.
در نوع دوم میكروفون كه ارتعاشات صوت توسط دیافراگم به كریستال منتقل می شود و اختلاف پتانسیل دریافتی در خروجی زیاد می شود ولی پهنای باند نوار فركانس نسبت به حالت اول كمتر می باشد.
پهنای باند نوار پاسخ فركانس میكروفون كریستالی بین 20 تا 10000 هرتز كه حدود 5 دسی بل نسبت به حساسیت متوسط تغییرات دارد. حساسیت متوسط تغییرات دارد. حساسیت متوسط میكروفون 50 دسی بل برای یك ولت در هر میكروبار است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میکروفن نواری:
این میكروفون از یك نوار كه در داخل یك میدان مغناطیسی دائم، بطور آزاد می تواند حركت كند تشكیل شده است. طرز كار آن مثل میكروفون الكترودینامیكی است فقط بجای سیم پیچ از یك نوار استفاده شده است. این میكروفون بعلت سبكی ممبران (دیافراگم)، باند فركانس خوب و حساسیت زیاد دارد و در موسیقی میتوان از آن استفاده نمود ولی راندمان آن كم است.
بعلت اینكه در میكروفون های نواری فشار صوت در دو طرف ممبران با فازهای مختلف برخورد می كند بنابراین اشكالی در پهنای باند فركانسی آن بوجود می آید. همانطور كه می دانیم اختلاف فاز به ابعاد نوار و طول موج صدا بستگی دارد. بدین معنی كه در طول موجهای بلند ابعاد ممبران قابل صرفنظر كردن می باشد در صورتیكه در طول موجهای كوتاه ابعاد ممبران نسبت به طول موج قابل چشم پوشی نیم باشد. بنابراین پهنای باند فركانس بطور یكنواخت عمل نكرده و در فركانسهای بالا دچار افت می گردد. در این صورت ضریب الاستیسیته را كاهش می دهند و تا حدود 10 كیلوهرتز پهنای باند ادامه دارد البته در فركانسهای پایین پاسخ فركانس حالت خطی را حفظ میكند.
یك نوع دیگر میكروفون نواری طراحی شده است كه بوسیله تغییراتی پهنای باند آن را افزایش داده اند. بدین صورت كه بوسیله قرار دادن موادی مانع ورود صدا به پشت ممبران می شوند. در ضمن بوسیله تعبیه شوراخ فضای پشت ممبران را به داخل متصل نموده و با فیدبك (بازگشت صدا به پشت) صدا را با اختلاف فاز لازم به فضای پشت ممبران برگشت می دهند. بطوریكه فشار صورت در هر دو طرف ممبران بطور هم فاز عمل می كند. در این حالت چون مسئله اختلاف وجود ندارد میتوان پاسخ فركانس خطی 20 تا 20000 هرتز را از میكروفون انتظار داشت. امپدانس این نوع میكروفون خیلی ناچیز است. بنابراین قراردادن ترانسفورماتور الزامی است. از این میكروفون قبل از میكروفون خازنی برای ضبط اركستر استفاده می گردید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میكروفون خازنی:

میكروفونی است كه از یك صفحه ثابت و یك صفحه متحرك كه بعنوان دو جوشن یك خازن عمل می كند تشكیل شده است. اگر در مدار خازن یك ولتاژ و یك مقاومت قرار دهیم خازن شارژ می شود حال اگر ارتعاشات صوتی به صفحه متحرك (ممبران) وارد آید فاصله دو جوشن تغییر می نماید، بنابراین ظرفیت خازن متغیر می شود، البته تغییرات این ظرفیت خازن تغییر می كند جریان در مدار تغییر می نماید. با عبور جریان از مقاومت در دو سر این مقاومت یك ولتاژ الكتریكی ظاهر می شود باین وسیله توانسته ایم تغییرات فشار صوتی را به تغییرات فشار الكتریكی تبدیل نمائیم.
میكروفون الكترواستاتیك خیلی خوب می تواند قابل مقایسه با یك میكروفون الكتروداینامیك خیلی خوب باشد وگرنه هر الكترواستاتیكی از هر الكتروداینامیكی بهتر نیست. هرگاه در عمل ضبط صدا بهترین كیفیت ممكن مورد نظر باشد، می توان از میكروفونهای الكترواستاتیكی یا الكتروكاندنستور (Condenser) استفاده نمود. چون حركت دیافراگم آن با جرم بسیار كم می تواند در برابر كوچكترین ارتعاشات پاسخ سریع (Transienty Response) بدهد. و حتی این میكروفون می تواند آنقدر سریع عمل می كند كه صدای ضربه كوچك Impulse را مانند صدای یك جرقه و یا خزیدن مار برروی برگها ر ا دریافت نماید، و این یكی از دلایل برتری میكروفون الكترواستاتیك بر الكتروداینامیك است.
میكروفون الكترواستاتیك (خازنی) باعث می شود كه صدای ترجمه شده یا تبدیل شده خیلی نزدیك به صدای اصلی باشد ولی میكروفون الكتروداینامیك صدا را تیره می سازد.
توصیه خیلی مهم در باره این میكروفونها آن است كه به دلیل نازك بودن ممبران آن، نباید در ضبط انفجارات و صداهای شدید از ان استفاده نمود. چون این عمل باعث كاهش حساسیت آن و یا پاره شدن ممبران آن می گردد.
بعلت امپدانس زیاد و راندمان كم میكروفونی خازنی دامنه سیگنال خروجی ضعیف است بطوریكه مدار تقویت كننده الكترونیكی در بدنه میكروفون و در میكروفونهای یقه ای در بیرون آن تعبیه می شود. معمولاً در طراحی میكروفون خازنی سعی می شود برای نوار وسیعی از فركانس طراحی شود. برای این منظور بایستی ضریب كشش دیافراگم را زیاد نمود و جرم آنرا كم انتخاب كرد. در نتیجه میكروفون دارای پاسخ فركانس وسیع می شود. البته راندمان آن با زیاد كردن ضریب كشش، كاهش می یابد كه بوسیله مدار تقویت كننده الكترونیكی به اندازه كافی تقویت می شود.
راندمان میكروفون خازنی و پاسخ فركانس در پهنای نوار 20 تا 20000 هرتز خطی است و از این میكروفون برای ضبط موسیقی در استودیوها و آزمایشگاههای تحقیقاتی آكوستیك استفاده می شود. در شكل زیر نمونه ای از یك مقطع میكروفون یك جهته خازنی و نوار پاسخ فركانس میكروفون خازنی دیده می شود.
البته امروزه میكروفون خازنی بدون منبع تغذیه نیز ساخته شده بطوریكه در فاصله دو جوشن ماده ای قرار دارد كه بطور دائم بار الكتریكی در آن وجود دارد (الكتروولت) و بر اثر فشار صوت اختلاف پتانسیل در دو جوشن آن تغییر می كند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میكروفونهای خازنی به دو دلیل احتیاج به منبع تغذیه دارند:
1-خازن برای عملكرد احتیاج به شارژ دارد تا تغییر فاصله بین جوشنها باعث ایجاد یك جریان متغییر و این جریان متغیر در دو سر یك مقاومت تشكیل یك ولتاژ متغییر می دهد.
2-از آنجا كه امپدانس خروجی این میكروفون زیاد است ولتاژ بسیار ناچیزی در خورجی را بیشتر از چند میلیمتر نمی توان منتقل كرد. پس احتیاج به یك پیش تقویت كننده Pre Amplifire داریم. كه با بهترین طراحی بعد از كپسول قرار می گیرد.
مطلبی كه باید به آن توجه كرد آن حساسیت میكروفونهای الكترواستاتیك در مقایسه با میكروفونهای الكتروداینامیك درب رابر ارتعاشات مكانیكی زیاد است بنابراین در جایی كه باید میكروفون را حركت داد بهترین راه این است كه از میكروفونهای الكتروداینامیك استفاده كرد. مگر در مواقعی كه واقعاً احتیاج به كیفیت خوب در صدابرداری باشد. میكروفونهای الكترواستاتیك گاهی اوقات در یمك محفظه از نظر مكانیكی عایق می شوند و ارتعاشات مكانیكی به آنها منتقل نمی شود. حساسیت میكروفونهای خازنی نسبت به وزش باد خیلی بیشتر از میكروفونهای الكتروداینامیك است.
*********************************************************************
برتری های میكروفون الكترواستاتیك عبارتند از:
1-وسیع بودن پهنای باند Frequency Response.
2-خطی بودن پهنای باند.
3-پاسخ سریع در برابر ارتعاشات ضربه ای Impulse.
4-سطح نویز آنها خیلی پایین است. (سطح نویز یك میكروفون ناشی از الكترونهایی است كه در اثر برخورد به یكدیگر در عنصر مورد نظر (میكروفون) ایجاد می شود).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دو استاندارد برای منابع تغذیه میكروفونهای استاتیك حرفه ای بكار می رود:
1-استاندارد اول، استانداردی بنام فانتوم پاور Phontom system Power است. البته دلیل این اسم شكل مدار تغذیه می باشد. در این استاندارد ولتاژ مورد استفاده 48 ولت (DC) است كه ولتاژ 12 ولت (DC) نیز ساخته شده است. این سیستم، جریانی حدود چندصد میلی آمپر به سه روش زیر برای میكروفونهای مدرن بوجود می آورد:
روش اول:
در این روش از منبع تغذیه خارجی، یعنی از برق شهر استفاده می شود. در این نوع، منابع تغذیه دارای سلكتوری هستند كه ولتاژ ورودی آنها را تأمین می كنند. در عمل این منبع تغذیه یك مكعب مستطیلی است كه كف استودیو واقع می گردد و دارای ورودی in و خروجی output است. خروجی میكروفون را به input و از output بجای خروجی میكروفون استفاده می شود. پس در این روش منبع تغذیه بین ورودی و خروجی میكروفون سری می شود. در استودیوهای بزرگ كه ممكن است استفاده از میكروفونها زیاد باشد این واحدها را در اتاق كنترل می سازند و با برق شهر آنها را با یك كلید خاموش و روشن می كنند.
روش دوم:
در این روش از باطری جهت تغذیه مدار استفاده می شود كه این روش خود دو راه دارد:
I) باطری بدنه، درون بدنه میكروفون جای می گیرد.
II) باطری درون محفظه ای قرار می گیرد كه دقیقاً مثل روش اول بین میكروفون و دستگاه ضبط قرار می گیرد. این محفظه یا در بیرون میكروفون و یا متصل به آن است.
روش سوم:
در این روش كه در استودیوهای مدرن وجود دارد تغذیه میكروفون ها توسط دستگاه میكسر انجام می گیرد كه خود تغذیه درون میكسر است.
در استاندارد فانتوم پتانسیل منفی (یا صفر DC) از طریق شیلد كابل برای میكروفون تأمین می شود اما پلارتیه مثبت 48 ولت را در استاندارد فانتوم از طریق دو هادی درون كابل كه كار آنها مدولاسیون رفت و برگشت است انتقال می دهیم. یعنی 48+ ولت رفت را در روی دو سیم یكسان می گذاریم تا نسبت به هم باز هم ولتاژ صفر داشته باشیم.
در عمل ولتاژ 48 ولت را به یكی از سرهای ترانس می توانیم بدهیم ولی هر آینه امكان وجود پتانسیلی بین دو سیم هست و تقارن خط را به هم می زنیم. در واقع در یك سر كه ولتاژ DC است، در سر دیگر سیمی وجود دارد كه آماده است تا هر نوع پتانسیلی را ایجاد كند. همچنین سیستم فانتوم خود تأكید كرده است كه باید ولتاژ بین دو سیم صفر باشد. ولی صفر كردن ولتاژ بین این دو به هر راهی باعث كوتاه شدن اتصال خروجی میكروفون می شود. برای اینكار سیستم فانتوم از دو مقاومت بسیار دقیق به مقدارهای 8/6 كیلواهم استفاده می شود.
از سر وسط ترانس در این حالت استفاده نمی شود. در اغلب میكسرها از استاندارد فانتوم 48+ ولت استفاده می شود كه با یك تقسیم ولتاژ توسط دو مقاومت می توان آنرا تبدیل به V12 ولت كرد ولی هر V12 را به آسانی نمی توان به V48 ولت تبدیل كرد.
2-استاندارد دوم، استاندارد T یا پارالل یا AB است. ولتاژ معمول این استاندارد V10 ولت (DC) است. برای فرستادن V10 ولت به میكروفون از همان سه روش استفاده می شود. ولی تنها 1/0% از میكسرها، تغذیه برای این استاندارد دارند. نام چند میز میكسر كه دارای
Schlambger 4000 سری تغذیه فانتوم دارد
Schlambger 2000 سری تغذیه ندارد
Schtuder 48V دارد تغذیه فانتوم
در سیستم I هم احتیاج به ارتباط اضافه نیست و از همان كابل 3 سیم استفاده می شود ولی تفاوت آن با سیستم فانتوم این است كه صفر ولت در قبل در شیلد است ولی در اینجا 10 ولت روی دو سیم است و شیلد آزاد است و هر دو سیم ما دارای پتانسیل می باشد. در سیستم فانتوم پلاریته ای بین دو سیم نیست.
مزيتی كه سیستم فانتوم به AB دارد این است كه چون سیم ها نسبت به هم ولتاژی ندارند به راحتی می توان به یك Patch pannel (پَچ‎‏ْ پنل) میكروفون الكتروداینامیك هم وصل كرد. ولی در سیستم AB چون ولتاژی بین دو سیم هست هرگاه میكروفون داینامیك را به آنجا وصل كنیم ولتاژ وارد میكروفون می شود و آنرا تبدیل به بلندگو می كند.
لازم به تذكر است كه میكسر استلاوكس تغذیه 48 ولت و هم 12 ولت و هم 10 ولت دارد و میكسری است كه قابل حمل و نقل است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمودار گیرایی صوت در انواع میکروفن ها:

میكروفونهای تمام جهته را Omni directional گویند علامت اختصاری آن، شبیه كره است. همان طور كه از اسم این نوع میكروفونها مشخص است، این میكروفونها قادرند اصوات صوتی و یا منابع صوتی را كه در اطراف خود می باشند به وضوح دریافت دارند و هیچ نقطه كوری در اطراف آن وجود نداشته و اصوات به طور یكنواخت از اطراف میكروفون، ممبران آنرا به ارتعاش وا می دارند. هرچه ابعاد میكروفون كوچكتر باشد خطای یك جهته شدن در فركانسهای بالا را كمتر دارد چون ابعاد میكروفون كمتر تشكیل سایه می دهند. چرا كه در فركانسهای بالا به علت كوچك بودن طول موج ابعاد میكروفون می تواند تولید سایه اكوستیكی بنماید. همان طور كه بیان شد تمایل به زاویه دار شدن در فركانسهای بالا نكته ای كه باید در انجام كار به آن توجه كرد چون هرگاه بخواهیم صدای دو نفر را با هم و به یك صورت و یا یك شفافیت داشته باشیم، در صورت شرایط مناسب باید میكروفون را دور از اشخاص طوری قرار دهیم كه زاویه آن هر دو شخص را در خود جا دهد.از این میكروفون در مواقعی استفاده می شود كه احتیاج به جهت خاصی در برابر منبع و یا منابع صوتی نداشته باشیم و بخواهیم صدای كل یك محوطه را داشته باشیم مانند یك ورزشگاه، كه در این حالت توانسته ایم شخصیت واقعی یك محل را حفظ نماییم.
حساسیت این میكروفونها بدلیل مكانیزم آنها در برابر حركت دست كم است. همچنین حساسیت این میكروفونها در برابر حركت سریع ملكولهای هوا در جلوی دیافراگم است و بهترین نوع میكروفون نسبت به جریان شدید باد و یا حركت شدید میكروفون است. ولی از آنجایی كه این میكروفونها به نویز حساس هستند حداقل استفاده می شود.
از میكروفون هایی كه دارای چنین حالتی هستند می توان سنایز MD211U و MD21N و نوی من U87، KN83، Akgc414 را نام برد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میكروفون های یك جهته، میكروفونهایی هستند كه فقط ارتعاشاتی را كه از یك جهت، یعنی جهت مقابل به میكروفون وارد می شود می تواند به طور واضح عكس العمل نشان دهد و این عكس العمل در مقابل زوایای دیگر به وضوح نیست و خارج بودن منبع را از زوایای میكروفون نشان می دهد. و از این جهت به آن كاردیوئید گفته می شود كه پترن آن شبیه قلب می باشد. كه علامت اختصاری آن چنین است.
اگر منبع صوتی در زاویه صفر درجه قرار گیرد یعنی منبع دقیقاً روبروی میكروفون باشد صدای منبع بخوبی دریافت می شود و هنگامی كه به زاویه 180 درجه می رسیم به نقاط كورمیكروفون خواهیم رسید كه این نقاط، نقاط كور میكروفون نیستند ولی چیزی در حدود 20 دسی بل ورودی را تضعیف می كنند.
این نوع میكروفون یكی از پركاربردترین میكروفون ها در شرایط حرفه ای است چرا كه با این میكروفون می توان منبع صوتی خواسته شده رات مورد توجه قرار دهیم و منبع ناخواسته را در نقاط كور میكروفون قرار دهیم. مورد استفاده این میكروفون وقتی است كه منبع یا جهت خاصی مورد نظر جهت ضبط صوت می باشد و احتیاج به صداهای دیگری كه اطراف ما ناخواسته است، نداریم. از این میكروفون جهت ضبط كنسرت و رپرتاژ و تئاتر و نمایشنامه كه احتیاج به صداهای پشت صحنه نداریم، استفاده می كنیم.
میكروفونهایی كه دارای این نوع پترن هستند عبارتند از سنایزر MD414 و نوی من U87، Axc414.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میكروفون مینی گال (Mini-Gun):
میكروفون گان در صدابرداری سر صحنه استفاده می شود چون این میكروفون در جاهایی كه دوربین زیاد بسته نیست و نویز هم كم است دردسر دارد یعنی با كوچكترین انحراف از نظر تمركز، صدا به اصطلاح out می گردد (به دلیل زاویه كم آن می باشد) از میكروفون دیگری به نام مینی گان كه كوچكتر از گان می باشد استفاده می كنیم چرا كه این میكروفون زاویه اش بازتر است. زاویه آن حدود 75 می باشد. و دیگر آنكه سبك تر می باشد.
از جمله این میكروفون ها MKH-416 – AKG-CK8 می باشند.
از این میكروفون هم در كار فیلم و هم در كار ویدئو در شرایط صدابرداری سر صحنه استفاده می شود. منظور آنست كه در هنگام ضبط فیلم ها و سریال ها در همان لحظات، صدایی كه از هنرپیشه ها ادا می شود، همزمان با ضبط تصاویر، ضبط گردد. علت استفاده از این میكروفون در صدابرداری سر صحنه آنست كه این میكروفون دارای زاویه (پولاپترن با زاویة بسته) می باشد كه می توان با هدف گرفتن به دهان شخص هنرپیشه، سخنان وی را ضبط كرد. همچنین از ورود نویزها به میكروفون جلوگیری می كند.
این میكروفون بنام تله میكروفون و یا میكروفون تفنگی (گان) است كه شكل آن به صورت زیر می باشد و دارای لوله ایست به طول 75 سانتی متر، كه در یك سمت آن نیز مشبك است.
بهترین نوع میكروفون از نوع خازنی می باشد. البته نوعی دیانامیكی وجود دارد كه در جاهای كم نویز استفاده می شود. البته نوع خازنی آن به دلیل آنكه نسبت به وزش باد و هر ارتعاش مكانیكی حساسیت زیادی دارد بنابراین آنها را روی یك پایه الاستیك (لرزه گیر) وصل می كنند تا با دنیای خارج ارتباط نداشته باشد. بنابراین آنها را روی یك پایه الاستیك (لرزه گیر) وصل می كنند تا با دنیای خارح ارتباط نداشته باشد. بنابراین میكروفون روی لرزه گیر و خود لرزه گیر نیز می تواند برروی بومس وار شو.د كه بوم دستی در روی پایه در استودیوها كه قابل حمل و نقل می باشد، قرار می گیرد. متعلقات یك میكروفون عبارت است از:
الف-لرزه گیر، ب-پایه دستی، ج-بادگیر.
مكانیزم كار این میكروفون طوری است كه عمل تغییر فاز را (phase change) برای صداهایی كه از اطراف به آن می رسد انجام می دهد. این عمل نیز توسط لولة این میكروفون صورت می گیرد چرا كه لوله می تواند صدا را هم از جلو و هم از كناره های جانبی بگیرد و وارد لوله كند. صداهایی كه از جلو وارد یم شوند هیچ اختلاف فازی ایجاد نمی نمایند و صدا همان طور می ماند. ولی در مورد صداهایی كه از كناره ها می رسند اختلاف فازی برای صداها ایجاد می كند كه اثر یكدیگر را خنثی می نمایند. (البته صداهای جانبی از شبكه كناری وارد می شود كه كارخانه جهت این اختلاف فاز، مقدار شبكه ها را محاسبه نموده است) و صدا فقط از جلو می رسد.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.