استجابت دعا

28 خرداد 1392   دلبر   مطالب و مقالات, علوم انسانی   7 نظر   896 بازدید   |

استجابت دعا

1- معرفت و شناخت ؛ نخستین شرط استجابت دعا، شناخت کسی است که انسان او را می خواند. به همین جهت قرآن در آموزش شیوة دعا کردن می فرماید «اعوا ربکم تضرعا و خفیة»؛(8) پروردگار خود را به زاری و پنهانی بخوانید یعنی بدانید کسی را که می خوانید، «رب» شماست، آفرینش رشد و تعالی و پرورش شما در دست قدرت اوست.
2- دعا باید با اخلاص و از صمیم قلب و با حال تضرع و تواضع باشد. تنها با زبان دعا نکند، بلکه روح دعا باید در جان و در تمام ذرات وجود آدمی رسوخ کند.
امام صادق(ع) می فرماید: «خداوند دعایی را که از دل غافل و بی خبر برخیزد، مستجاب نمی کند».
3- دعا باید در حالت بیم و امید باشد.
نه آن چنان از اعمال خود راضی باشید که گمان کنید هیچ نقطة تاریکی در زندگی شما نیست و هیچ گناهی مرتکب نشده اید و نه آن چنان مأیوس باشید که خود را شایستة عفو و بخشش خدا و اجابت دعا ندانید.
4- خدا را در پنهانی خواندن، دعا را زودتر به اجابت می رساند «ادعوا ربکم تضرعا و خفیة»؛(10) بخوانید پروردگارتان را در حال تضرع و در پنهانی» دعا در خلوت با تمرکز فکر و حضور قلب همراه است و به اخلاص نزدیکتر و از ریا و خودنمایی دور است.
5- تطهیر مال و ثروت و خانه و زندگی از مالی که از راه غصب، ظلم، رشوه، ربا، دزدی، غش در معامله و فریب پیدا کرده یا مالی که خمس یا زکات و انفاقات آن پرداخت نشده است.
6- اجتناب از خوردن غذای شبه ناک و تطهیر لقمة خود و افراد تحت تکفل از حرام.
7- عدم غفلت از مبارزه با فساد و امر به معروف و نهی از منکر، بی اعتنایی در مقابل فسادهای اخلاقی و اجتماعی و اباحه گری و نادیده گرفته شدن ارزش های دینی: موجب عدم استجابت دعا می گردد. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «باید امر به معروف و نهی از منکر کنید. در غیر این صورت خداوند انسان ها شرور ( و کسانی که تعهداتی دینی و اخلاقی ) بر نیکان شما مسلط می کند و هر چه بکنید، مستجاب نمی شود».
8- عمل به پیمان های الهی
نظیر سؤال شما را روزی مردی از امیرالمؤمنین(ع) پرسید و گفت: مگر خداوند نمی فرماید «ادعونی استجب لکم؛ مرا بخوانید ا اجابت کنم شما را » پس چرا ما هر چه دعا می کنیم، مستجاب نمی شود؟!
حضرت فرمود :« چون دل های شما در هشت مورد خیانت و بی وفایی کرد. آن را اصلاح کنید تا دعایتان مستجاب گردد:
1- خدا را شناختید، ولی حقش را آن گونه که به شما واجب بود، ادا نکردید.
2- به پیامبر خدا ایمان آوردید، آن گاه با سنت و روش او مخالفت کردید و دین و شریعت او را در مقام عمل از بین بردید.
3- کتاب خدا (قرآن) را که بر شما فرود آمد خواندید، ولی به آن عمل نکردید. گفتید «سمعنا و اطعنا ؛ به گوش و دل می پذیریم» ولی در عمل با آن به مخالفت برخاستید.
4- گفتید: خدایا! ما از آتش دوزخ می ترسیم، ولی پیوسته به واسطة گناهان و معاصی خود، به سوی دوزخ شتاب می کنید.
5- گفتید: ما راغب و علاقه مند بهشتیم، ولی مدام کارهایی انجام می دهید که شما را از بهشت دور می سازد.
6- نعمت خدای خود را خوردید، ولی سپاس گزاری نکردید.

7- خداوند شما را به دشمنی باشیطان فرمان داد و فرمود : «ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوّا؛ شیطان دشمن شما است او را دشمن خود بدانید» ولی به زبان با او دشمنی کردید و در عمل به دوستی برخاستید.(13)
8-عیب های مردم را برابر دیدگانتان قرار دادید و عیب های خود را پشت انداختید و آن را نادیده » گرفتید. در نتیجه پشت سر کسی می گویید و ملامت می کنید که خود به آن ملامت سزاوارترید».
بعد فرمود: «با این وضع چه دعایی از شما مستجاب گردد . درصورتی که شما درهای دعا و راه های آن را بسته اید؟ پس راه تقوا پیشه کنید و از خدا بترسید. کارهایتان را اصلاح کنید و امر به معروف و نهی از منکر کنید تا خدا دعایتان را مستجاب کند».

کیفیت شروع دعا

1-دعا باید با حمد و ثنای الهی همراه باشد.
2- دعا را ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باید شروع نمود.
3-تطهیر قلب و روح:از کثافات و کدورت های گناهان، به وسیلة اعتراف به گناه و توبه در پیشگاه خداوند.
4-در پایان، دعا را با تمسک به صفات او به اتمام برسانید، مثلا بگویید، برحمتک یا ارحم الرحمین.
سبحانک الله لا اله انت وحدک لا شرک و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

برخی موانع استجابت دعا

1-گناه:گناهان سه گونه اثر می گذارند:
الف – توفیق دعا کردن را سلب می کنند.
ب – حالت تضرع و تواضع و توبه و انا به و اشک و گریه را می گیرند و نمی گذارند بنده با حضور قلب، توجه اش به سوی خدا متمرکز گردد و مجذوب نفحت رحمانی او شود.
ج – در صورت خواندن دعا، دعایش مستجاب نمی گردد.
2--ترک دعا در هنگام خوشی ها
3- نافرمانی و رنجاندن والدین.
4- تأخیر انداختن نمازهای واجب از اول وقت.
5- در گفتار ، بد زبان بودن.
6- نسبت به افراد مؤمن سوء ظن داشتن و بد طینت بودن.
7- با برادران یا خواهران مؤمن، دو رویی و منافقانه برخورد کردن.
8 - ترحم نکردن به افراد ضعیف...

حالات استجابت دعا

1-دعای مریض مستجاب است و در روایتی وارد شده که به عیادت مریض بروید و از او بخواهید برای شما دعا کند.

2-وقتی که حزن و اندوه بر انسان غلبه پیدا کند دعایش مستجاب است.

3-دعای مسافری که سفر او سفر معصیت نیست تا برگردد مستجاب است.

4-دعایی که در ان دستها را به دعا بلند کنید.

5-دعای کسی که مضطر شده و درمانده است(خدایا ما در فراغ امام زمانمان مضطر و درمانده ایم دعای ما را در حق او مستجاب گردان و فرج او را نزدیک بفرما.آمین)

6-دعا بعد از آنکه به چهل مومن دعا کردید.

7-بعد از دادن صدقه...زیرا صدقه به منزله ی دو بال است برای دعا و استجابت آن.

8-وقتی از صلحاء و اولیاء یاد می شود...در ان هنگام رحمت خدا نازل می شود و دعا مستجاب است.

9-وقتی قطع علاقه کردی نسبت به دنیاوهرچه غیر خدا است آنگاه مستجاب الدعوه می شوی.

10-کسی که به افرادی خدمت و احسان کند و انها از خدمت و احسان او تشکر نکنند و این فرد احسان کننده علیع آنها دعا کند دعای او مستجاب است در حق انها.

11-بعد از قرائت سوره اخلاص.(قل هو الله احد)

12-دعای حاجی بیت الله الحرام و کسی که برای عمره به مکه مشرف شده.

13-دعای فرزندان در حق پدر و مادر.

14-دعای برادر دینی در حق برادر دینی خود از عمق قلب و صمیم دل.

15-دعای امام و زمامدار عادل.

16-دعای پدر و مادر در حق فرزند.

17-دعا در حال سجده.


مواقع استجابت دعا

1-دعا در شب دهم ماه ذی القعده که خداوند در این شب با رحمت و مهربانی به بندگان مومن خود نگاه می فرماید.

2-هنگامی که اولین قطره خون شهیدی مومن روی زمین ریخته می شود در این موقع نیز درهای آسمان باز است.

3-از وقتی که امام جمعه از خطبه فارغ می شود تا وقتی که صفوف برای اقامه نماز جمعه صاف و مرتب میگردد.

4-در آخرین ساعت روز تا غروب خورشید و حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا در این ساعت دعا می کرد.

5-هنگام سحرگاه تا طلوع خورشید.زیرا در این ساعات درهای آسمانها گشوده شده..بادهای رحمت می وزد و ارزاق در این ساعات تقسیم می گردد و حوائج بزرگ نیز در این ساعات روا می گردد.

6-در روز جمعه که حتی روایت گوید : جمعه آقای روزها است و نزد خدا از روز عید فطر و قربان نیز عزیزتر است و در ساعتی از این روز است که هرکس هرچه از خدا بخواهد به او می دهد مگر آن که آن چیز حرام باشد.

7-وقتی دو صف مومنین و کافران برای جهاد مقابل هم قرار میگیرند و مومنین آماده شهادت هستند.

8-هنگامی که مظلومی دعاکند که هیچ حجابی مانع بالا رفتن دعای او نیست تا به عرش الهی برسند.

9-وقتی نشانه ای از نشانه های خداوند در زمین پدیدار گردد.همانند : زلزله-باد سرخ-خسوف-کسوف و...

10-هنگام باریدن باران(که در این زمان در رحمت الهی باز است)

11-وقتی قلب انسان خاشع شود و از عذاب الهی بترسد.

12-دعا در بین اذان و اقامه نماز رد نمی شود.

13-وقتی پوست انسان از خوف خدا جمع شود و مو به بدن انسان راست آید.

14-وقتی چشمان انسان بگرید.

15-هنگام زوال ظهر(اذان ظهر)

16-هنگام خواندن قرآن.

17-هنگام طلوع فجر صادق(اذان صبح).

18-هنگامی که اذان گفته می شود.

19-در نماز وتر از نافله شب.

20-دعا در شب قدر.

21-بعد از طلوع فجر(بعد از طلوع صبح)

22-بعد از ظهر.

23-بعد از مغرب.

24-هنگام وزیدن باد.

25-دعا در هنگام دیدن هلال ماه.

26-بعد از هر نماز واجبی.

دعاهایتان مستجاب0
0
0
0 نفر

7 نظر

 1. خواهش میکنم عزیزم ممنون از شما

 2. انشالله دعای همه عزیزان برآورده بشود ..
  ممنون دلبر جان از مطالب زیبات
  smiley17
 3. سلام دلبر عزیزم
  ممنون از مطالب خوبت.امیدوارم دعاهات مورد قبول درگاه حق قرار بگیره
 4. ممنون دلبر گلم. ایشالا دعاهای همه براورده بشه

  ممنون دلبر گلم. ایشالا دعاهای همه براورده بشه
 5. سلام دوست خوبم.
  واقعا عالی بود وممنونم
  .


 6. دستت دردنکنه..خیلی خوب بود.

 7. ممنونم دلبر جونم از مطلب بسیار زیبایت. انشاالله همه دعاهایت مستجاب بشه و به هر آرزویی که داری برسی عزیزم .التماس دعا
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.