روانشناسی: نیمه گمشده

جفت روحي


جفت روحی شما بهترین عشق و ایده آل واقعی شماست و اگر شما با هم باشید بهترین زندگی را به دست خواهید آورید. زیرا وقتی شما با هم هستید از هر جهت همیشه شاد و خوش و مسرور ... و عشق شما روز به روز بیشتر می شود
چگونه جفت روحی خود را پیدا کنی ؟ به ضمیر ناخود آگاه خود این پیام را عمیقا بفرست که ((من می خواهم جفت روحی واقعی خود را در زمان مناسبش پیدا کنم و همیشه با او باشم... خدا یار و یاور من در این جذب است)) می گویم زمان مناسب زیرا زمان باید؛ زمان مناسب خودش باشد چون در غیر این صورت یا شما یا او جنبه این عشق را ندارید و ممکن است راهتان از هم جدا شود. ضمیر ناخود آگاه از شعور جهانی به اذن خداوند این شخص را پیدا می کند. سپس قانون جذب دست به کار می شود و با حصول شرایط جذب؛ شما را به هم می رساند

می پرسی آیا ممکن هست شخص ایده آل من وجود داشته باشد ؟ بله هر فرد به عنوان یک پیشامد تلقی می شود ... جمعیت جهان تقریبا 6 میلیارد نفر است و یک نفر جفت روحی شماست


ملاقات بين جفت هاي روحي زماني اتفاق خواهد افتاد كه كه هردو طرف ازآمادگي لازم برخوردار باشند و بتوانند مسوليت يكديگر را بر عهده بگيرند.تعریف جفت روحی از نظر علمی:


روح انسان در حال چرخش است. اين روح و روان را بايد با روح و رواني جفت كنيد كه با هم متناسب و هماهنگ و موزون باشند جز اين اگر باشد جريان سرنوشتشان با اشكال مواجه خواهد شد. زندگي بر آنان سخت مي شود و شايد هم در درونشان متوقف گردد.


در ابتدا همه ما يكي بوديم ، فاصله اي بينمان نبود ، افكارمان از هم جدا نبود .و يكپارچه بوديم. هنگامي كه اولين ارواح از اصل جدا گشتند و به زمين فرستاده شدند ، جستجو براي بازگشت به تكامل آغاز گرديد. تنهايي اولين درد شد و اولين آرزو مصاحبت با مونسي . گويي آدمي به دنبال چيزي براي كامل شدن بود و چون ماهيتش را به خاطر نداشت آن را نيمه گمشده خود ناميد؛ و به جستجوي آن پرداخت. هر چند امروزه كار، تلويزيون، سينما و ساير سرگرمي ها ي روزمره آنچنان حواس ما را به خود پرت كرده اند كه ديگر متوجه احساس دلتنگي مان نيستيم و آن را تا حدودي فراموش كرده ايم و يا به نحوي اين احساس را سركوب مي كنيم بااين حال صداي نرم و آرامي هنوز هم در گوشمان نجوا مي كند ، حتي اگر آن صدا را نشنويم . بنا بر اين تمايل بازگشت به تكامل، در زندگي هر كسي پيش خواهد آمد و تلاش براي يافتن جفت روحي حقيقي مي تواند نشاني براي اين جستجو باشد .

عده اي از فلاسفه از جمله افلاطون بر اين عقيده بودند كه خداوند ارواح را مدور و به شكل كره خلق كرد؛ آنگاه هر يك را به دو نيمه تقسيم نمود و هر نيمي را در جسمي قرار داد و هر جسم چون با جسم ديگري برخورد كند كه نيمه ديگر روحش در آن است بخاطر همين مناسبت قديم كه بين آنها ست ميان آنها عشق پديد مي آيد. شايد به همين علت افلاطون گفته است: عشق نزديك ترين دوست آدميان است و شفابخش درد هايي كه راه خوشبختي را بر بشر گرفته اند .


آدمي وقتي به نيمه خود مي رسد، حس محبت و دوستي و خويشاوندي مي كند و اگر بتواند نمي خواهد لحظه اي از نيمه خود جدا شود. همه عمر را مي خواهد با او بگذراند اما اگر سوال كني نمي تواند علت را براي شما بگويد چرا كه عشق آنها به پيوند، به منظور بهره مندي عاشقانه از هم نيست بلكه چيزيست كه جان طالب آنست و زبان از بيان آن عاجز است.خصوصيات جفت روحي :جفت روحي در واقع شريك حقيقي هر فرد است و از آنجا كه هيچ دو روحي كاملا شبيه هم نيستند ، جفت هاي روحي نيز مكمل يكديگرند و در تمام دوران زندگي بي آنكه بدانند در حال آماده سازي خود براي رويارويي با يكديگرند، يك هدف، يك آرزو و يك عشق مشترك دارند، عقايد و نظراتشان همانند است و در كنار يكديگر احساس راحتي بسيار دارند . آنها به يكديگر وابستگي عاطفي دارند ، ارواحشان با يكديگر آشناست و نوعي كشش روحي و، فكري ، و حتي جسمي بينشان برقرار است. روابط آنها بسيار سيال و روان است ، با يكديگر هماهنگ هستند ، و آنچه را كه مي خواهند به سوي خود جذب مي نمايند. آنها از نظر آگاهي هم سطح هستند. و براي رسيدن به اهدافشان به يكديگر نيازمندند بنابر اين مي توانند در رشد و پيشرفت روحي يكديگر نيز سهيم باشند.


شرايط رويارويي با جفت روحي :نكته مهم آن است كه ملاقات بين جفت هاي روحي زماني اتفاق خواهد افتاد كه كه هردو طرف ازآمادگي لازم برخوردار باشند و بتوانند مسوليت يكديگر را بر عهده بگيرند.


ديگر اينكه موضع هر فرد در برابر عشق و وحدانيت نشان دهنده ميزان آمادگي او براي برخورد با جفت روحي خواهد بود. بايد ببينيم كه آيا مطابق نداي قلبمان عمل مي كنيم؟ آيا خرد برتر خود را محترم مي شماريم؟ آيا به رويا ها و ايده هايي كه حامل پيام هستند توجهي مي كنيم؟


بايد ببينيم كه آيا تا كنون عشق ورزي بي قيد و شرط را چه در مورد خود و چه در ارتباط با ديگران تمرين كرده ايم؟


شناخت خودمان اولين گام براي براي شناخت نيمه ديگرمان خواهد بود.


در اكثر مواقع، ملاقات با جفت روحي زماني صورت مي گيرد كه اصلا انتظارش را نداريم و در واقع متوجه موضوع نمي شويم . پس بايد هوشيار باشيم كه در چنين مواقعي سهل انگارانه برخورد نكنيم.


ممكن است بعضي افراد تصور كنند كه با يافتن جفت روحي، همه چيز بر وفق مراد خواهد بود كه البته اينگونه هم نيست . چرا كه در اين مرحله روح آماده رشد يافتن است و دو طرف بايد با تلاش و سخت كوشي خود در اين رشد و بالندگي ياريگر و مشوق هم باشند.

براي روح ظاهر اهميتي ندارد براي ارتباط با جفت روحي نيازي به دانستن نام او يا شناخت ظاهر او نيست شايد روشهاي زير تا حدي بتواند آمادگي رويارويي با جفت روحي را ايجاد نمايد البته اين روشها مطلق نبوده و تنها روشهاي موجود نيز نمي باشند .:

- مي توانيد از جملات تاكيدي مثبت استفاده نماييد با اين محتوا كه جفت روحي تان وجود دارد و در زمان مناسب با يكديگر ملاقات خواهيد كرد . -

- در هنگام خواب مي توانيد تقاضا كنيد كه او را در رويا ببينيد و با هوشياري نشانه هايي از او دريافت نماييد .

- مراقب افكار خود باشيد چه اگر در مورد يافتن جفت روحي تان افكار مثبت و منفي را توام داشته باشيد ممكن است آن افكار منفي بر فكر مثبت شما چيره گردند .جفت هاي روحي حقيقي كساني هستند كه هر لحظه قلب خود را بسوي عشق مي گشايند، در مسيري معنوي قرار مي گيرند و خدمتي معنوي را به انجام مي رسانند. بنابر اين رابطه ميان آنها محدود به جسم يا شخصيت هر يك نخواهد بود و رابطه اي قلبي خواهند داشت . قلبي كه جايگاه هميشگي عشق يكپارچه و در دسترس خداوند است، تا عشق او را به دنيا هديه نمايد. شايد خداوند جفت هاي روحي را آفريد تا هر يك از آنها تجسم عشق براي ديگري باشند


هنگامي كه نيمي از يك قلب باشيد با نگاه به ديگري خود را خواهيد ديد و به همين علت است كه جفت هاي روحي آينه يكديگرند و بيانگر حالات قلب يكديگر مي باشند .


به ياد داشته باشيد كه اگر هر صبح تنها عشق را ببينيد ،عاشق باشيد و قلبهايتان را با نواي عشق هم آهنگ سازيد همواره وجد و سرور به سراغتان خواهد آمد و همه چيز در شعله هاي اين عشق ماهيتي تازه خواهد يافت. جفت هاي روحي آمده اند تا عشق را به زمين بازگردانند.

نکته مهم:

اگر به کسی که جفت روحی شما نیست بچسبید جا را برای کسی که می خواهد روزی بیاید و عشق واقعی شماست پر کرده اید و محرومیت عظیمی برای خود خواسته اید... اگر هم عشق امروز شما جفت روحی شماست مطمئن باشید با جذب می توانید او را به خود فرا بخوانید و به نحوی معجزه آسا شاهد ... باور کنید این رویداد بسیار زیاد اتفاق افتاده است... شما فراتر از قوانین اجتماعی و قرار داد های خودمانی قرار می گیرید اگر: باور کنید که قوانین معنوی چه کار ها که نمی کنند

--------------------------------------------------------------------------------ارواح هم سنخ:


نكته ديگري كه وجود دارد تفاوت ارواح هم سنخ با جفت روحي است جفت روحي يك نفر است.اما ارواح هم سنخ بسيارند بطوري كه گروه ارواح هم سنخ شما مي توانند تعداد زيادي را در بر گيرند. ارواح هم سنخ نيز از قبل با هم آشنايي داشته اند و وقتي در كنار يكديگرند در بالاترين حد از جنبش و تكاپو و لذت و سروري كه مي تواند ميان انسانها برقرار باشد، قرار دارند. اين ارواح از نظر فكري و روحي نسبت به يگديگر كشش دارند، اما لزوما يك رابطه عاطفي قوي بينشان برقرار نيست و حتي ممكن است علاقه اي هم در ميان نباشد.

حرف آخر:

پيمان ما با خداوند اين است كه به هر چه ايمان داشته باشيم ، خداوند برايمان آشكار خواهد كرد

0
-1
1
1 نفر

1 نظر

  1. جالب بود دلبری
    تشکر
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.