مناسبتها: اشعار زیبایی درباره عید فطر

بگذشت مه روزه ، عيد آمد و عيد آمد

بگذشت شب هجران، معشوق پديد آمدآن صبح چو صادق شد، عذراي تو وامق شد
معشوق توعاشق شد، شيخ تو مريد آمدشد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد
شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و کليد آمدجان از تن آلوده، هم پاک به پاکي رفت
هرچند چو خورشيدي بر پاک و پليد آمداز لذت جام تو دل مانده به دام تو
جان نيز چو واقف شد، او نيز دويد آمدبس توبه شايسته برسنگ تو بشکسته
بس زاهد و بس عابد کو خرقه دريد آمدباغ از دي نامحرم سه ماه نمي زد دم
بر بوي بهار تو، ازغيب رسيد آمد
مولوی

مناسبتها: اشعار زیبایی درباره عید فطر


هزاران آفرین بر جانت ای ماه
روان عاشقان قربانت ای ماهمبارک باد ماه عشق بازان
که بنشینند در ایوانت ای ماهمبارک باد عید روزه داران
نکویان جهان مهمانت ای ماهمبارک باد شهر الله اعظم
همایون طالع رخشانت ای ماههمه مهمان سلطان وجودیم
خوشا بر سفره ی احسانت ای ماهنزول دفتر عشق و صعودش
شب قدر است در دورانت ای ماهبه شادروان عزت روزه داران
عیان بینند قدر و شانت ای ماهنصیب روزه داران دیدن یار
در ایوان عظیم الشانت ای ماهدو شادی روزه داران را فرستند
ز لطف حضرت سبحانت ای ماهیکی هنگام افطار اندر این دار
دگر در جنت رضوانت ای ماهمبارک باد عشق روزه داران
که گفت ( الصوم لی ) در شأنت ای ماهدل از روزه شود آیینه ی دوست
در او پیدا رخ جانانت ای ماهسلام سید سجاد و عباد
نثار طلعت رخشانت ای ماه

0
0
0
0 نفر

1 نظر

  1. ممنون بسیار شعرزبیا و معناداری است موفق باشید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.