گـول ظـاهر کـار را خـوردن و مـایـوس شـدن کـار سـخـتی نیست. باید در این راه با قصد و هدف تغییر، گام برداریـم. تغـیـیـر دادن ایـن دنیای ویران شده، به نظر کار خطرناک و ترس‌انگیزی است. چطور می‌تواند یک فرد کوچک، صلح را در دنیای بزرگی که این چنین پـر شـده از نـفـرت، برقرار کـنـد؟ احتمالا برای این کار، تغییر دیدگاه‌ها و امیال درونی خـیـلی بیـشتـر از قـدرت مـورد نـیاز است. 
اگر بپذیریم که نـفـرت مساله‌ای مطـلق نیـست و از شـرایـط محـیـطی سـرچشمه می‌گیرد و در خیلی از موقعیت‌ها می‌تـوان از آن جلوگیری کرد و اینکه قاتلان و جنایتکاران اینطور به دنیا نمی‌آیند، بلکه اینطور پرورش می‌یابند، ایجاد تغییرات جلوه‌ای دیگر پیدا می‌کند. نه تنها امید بیشتری می‌آورد، بلکه به نظر دست یافتنی‌تر خواهد شد. 
برای تغییر دادن این دنیا نیازی نیست که نقش سیاستمداران و دیپلمات‌ها را بازی کنیم، فقط کافی است انسان‌های باهدفی باشیم که می‌خواهند بین همه انسان‌ها پل محبت بسازند. با هدف و اراده‌ای درونی به اینکه باید تغییری انجام شود، افراد تاثیرگذار از خانه‌های خودمان بیرون می‌آیند، کسی از همسایه‌هایمان یا همکاران می‌توانند باشند. 
من کاملا معتقدم که تغییرات بیرونی از تغییر اهداف درونی ما سرچشمه می‌گیرد. همانطور که صورت‌هایمان می‌تواند بازتابی برای امیال درونیمان باشد، طرز فکرمان هم می‌تواند همه افکارمان را تحت تاثیر قرار دهد. ماهاتما گاندی در جایی می‌گوید: "شما باید منشا آن تغییری باشید که دوست دارید در دنیا ببینید." 
تغییر دادن لزوما انجام دوباره کارهای افراد و متغیرهای قبلی که قبل از ما بوده‌اند و قدم گذاشتن جای قدم‌های آن‌ها نیست. برای هر تغییر جدید نیاز به فکر جدید و تازه‌ای است که قبلا استفاده نشده باشد. فقط تغییر دادن مهم نیست، انجام کاری متفاوت هم بسیار مهم است. 
هدف و اراده‌ای درونی در خود ایجاد کنید تا بتوانید دست به تغییر بزنید. راهی را انتخاب کنید که افراد کمتری از آن عبور کرده‌اند و ناشناخته‌تر است. 
طرز فکر ما روی تک‌تک افکارمان تاثیر می‌گذارد. طرز فکر شما روی چه پایه‌ای بنا شده است؟ آیا دیگران را می‌بخشید و می‌توانید آنها را دوست داشته باشید؟ آیا تا به حال پیش آمده است که خود را دوست داشته یا ببخشید؟ اولین تغییر باید در تغییر نحوه نگرش شما به خودتان و دنیای اطرافتان باشد. 
نیم‌نگاهی به زندگیتان بیندازید. آن را چگونه توصیف خواهید کرد؟ شاد؟ پر اشتیاق؟ پر هیجان؟ پر استرس؟ رو به پیشرفت یا رو به تنزل؟ برای خیلی‌ها همه این حالات در یک زمان وجود دارد. خیلی چیزها هست که آرزویش را در سر می‌پرورانیم. خیلی چیزها هست که دوست داریم فراموششان کنیم. اگر می‌توانستید زندگیتان را از نو آغاز کنید، آن وقت چگونه آن را می‌ساختید؟ 
اگر به دنبال آرامشید، راهی برای توازن زندگیتان وجود دارد. هیچ کس نمی‌تواند کامل باشد یا زندگی ایده‌آلی داشته باشد. اما همه ما شانس این را داریم که با ایجاد یک رابطه خصوصی، توفیق خداوندی را تجربه کنیم. 
اگر از خدا خواستید که به زندگیتان وارد شود، گاهی از او به خاطر این موهبت و وجودش در زندگیتان تشکر کنید. او هیچگاه شما را ترک نمی‌کند. هر چقدر که بیشتر از روابطتان با خداوند آگاهی بیابید و هر چقدر او بیشتر دوستتان می‌دارد، از زندگی بهترین استفاده ممکن را خواهید برد.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.