موسیقی غیرمجاز عامل اضطراب و افسردگی!موسیقی غیرمجاز عامل اضطراب و افسردگی!


موسیقی درصورت نواخت علمی برطرف کننده‌ی بیماری افراد خواهد بود. اگر موسیقی به صورت علمی نواخته و مورداستفاده قرار بگیرد برطرف کننده‌ی بیماری‌های بسیاری خواهد بود.

در شاخه روان شناسی بخشی به عنوان موسیقی درمانی وجود دارد. آنچه در این بخش مهم است، موسیقی و آواهایی می‌باشد که براساس بیماری افراد (اضطراب، افسردگی و...) تقسیم‌بندی شده و نوع موسیقی‌های مورداستفاده می‌تواند کلاسیک، سمفونی، سنتی و... باشد.

در شرایط غیردرمانی فرد با توجه به نیازهای خود از آهنگ‌های موجود استفاده می‌کند. در این آهنگ‌ها نیز مهم برطرف شدن نیازهای فکری و ذهنی فرد است.

نوع دیگری از موسیقی با لفظ غیرمجاز وجود دارد که، افراد با هیجانات منفی بالا از آن استفاده می‌کنند. در دهه اخیر شاهد رایج شدن موسیقی غیرمجاز در سطح وسیع در جامعه هستیم که از طریق دنیای مجازی، ماهواره و... رواج یافته و جذب افراد به این نوع موسیقی نشان دهنده‌ی اضطراب و افسردگی افراد است که از طریق آن خشم و هیجانات خود را نشان می‌دهند.

لذا باید آسیب شناسی شده و نحوه‌ برخورد با این نوع موسیقی از طریق روان‌شناسان و جامعه‌شناسان بررسی شود تا از سبکی از موسیقی بهره‌مند شوند که باعث آرامش و پویایی افراد شود.

آثار موسیقیایی که آرامش کاذب ایجاد می‌کنند روی سلامت جسم و روان تاثیرات سو‌ء داشته و شرایط را برای اضطراب و افسردگی در نزد افراد فراهم می‌کند.

فرد با توجه به بیماری، سعی می‌کند با آهنگ به نوعی همذات پنداری و آرامش کاذب برسد که در طولانی مدت باعث افزایش اضطراب و افسردگی فرد می‌شود.
1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.