اغلب مردم تقریباً به همان اندازه ای شاد هستند كه انتظارش را دارند. در برابر یك موقعیت یكسان یكی بدبختی و فلاكت را می بیند و دیگری موقعیت ها و فرصت های تازه را. 
شاد بودن همیشه آسان نیست. شاد بودن می تواند یكی از بزرگترین مبارزات ما در صحنه زندگی باشد. لازمه شاد زیستن، جستجوی زیبایی ها و خوبی هاست. 
قلم و رنگ در اختیار شماست. بهشت را نقاشی كنید و بعد، وارد آن شوید. علت غمگینی انسان آن است كه زندگی بدان گونه ای كه او می خواسته نیست. زندگی با آرمان های او جور در نمی آید و در نتیجه او را غمگین و افسرده می سازد. 
شاد زیستن، یك تصمیم است. خیلی ها چنان زندگی می كنند كه گویی یك روز در مسیر عمر عاقبت به «شادی» خواهند رسید، مثل كسی كه به ایستگاهی می رسد. انسان باید احساس كند كه برای شادتر بودن و برای بهره برداری بیشتر از زندگی نباید دنیا را تغییر دهد، بلكه باید خودش تغییر كند. 
دنیا بی عیب و نقص نیست. میزان ناخشنودی ما در واقع فاصله میان واقعیت و آرمان است؛ اگر ما توقع كمال نداشته باشیم، شادی آسان تر به دست می آید. 
ممكن است نگاهی به زندگی خود بیاندازیم و بگوییم: اگر مجبور نبودم با این دوستان كم خرد و همسر تنبل و بچه های آتش پاره سر كنم، می توانستم وقتی برای رشد فردی ام انتخاب كنم. یا اگر دوستان، والدین، موقعیت، محیط و خیلی چیزهای دیگر برایم در سطحی بالاتر قرار می داشت آنوقت می توانستم مراحل كمال را طی كنم... این اشتباه است!
رشد فردی ما سر كردن با همین آدمهاست. آدمهای زندگی ما، معلم های ما هستند. دوستانی كه بد قول اند، شوهرهایی كه در خواب خرناسه می كشند، بچه های ناسپاس و همسایه هایی كه زباله های خود را جلوی منزل ما می ریزند. همه و همه، تا زمانی اینگونه هستند كه به خود می گوییم: اگر این آدم ها در رفتارشان تجدیدنظر می كردند، می توانستم خوشبخت تر زندگی كنم. اگر شخصی در زندگی وجود دارد كه شما را عصبی می كند پروژه شما باید مقابله مؤثر با خشم باشد و برای این كار هم یك حریف تمرینی ایده آل در زندگی تان وجود دارد، عجب سعادتی...!
شاید بگویید رهایش می كنم، این طوری همه كارها رو به راه می شود، اما مشكل شما با این كار حل نمی شود، كافی است شخصیت دیگری وارد زندگی شما شود و او هم به همان اندازه شما را عصبی كند. هر انسانی كه در سر راه زندگی ما قرار می گیرد چیزی برای آموختن و فراگرفتن دارد. كافیست ورودی هایمان را باز بگذاریم، نشانه ها را تشخیص دهیم و قدر لحظه لحظه زندگی را بدانیم.
اگر امروز از خداوند شفیقی برای زندگی می طلبید یا پرسشی برای سؤال های بی انتهایتان می خواهید، جای هیچ تعجبی ندارد كه فردا روز انسانی جدید در سر راه زندگی شما قرار بگیرد و جواب بسیاری از خواسته های شما را در خود داشته باشد.


0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.