پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد


این تصاویر باورنکردنی با استفاده از دوربین های معمولی مجهز به لنز ماکرو و همچنین میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است. در این تصاویر مراحل رشد نوزاد از ابتدای لقاح تا کامل شدن جنین و تبدیل به یک نوزاد را می بینیم:
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

اسپرم در لوله فالوپ (لوله شیپور رحمی)
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

تخمک آماده لقاح
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

یک قرار ملاقات!
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

لوله فالوپ
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

دو اسپرم در تماس با تخمک
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

اسپرم پیروز!
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

نمایی نزدیک از اسپرم
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

روز ششم پس از لقاح
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

روز هشتم: جنین به دیواره رحم چسبیده است
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

شکل گیری مغز جنین
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

روز بیست و چهارم : قلب جنین از هجده روزگی شروع به شکل گیری کرده است
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

چهار هفتگی
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

چهار الی پنج هفتگی
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

انتهای پنج هفتگی- صورت جنین با حفرات دهان، چشم و بینی شروع به شکل گیری کرده است
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

چهل روز بعد
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

هفته هشتم- جنین به سرعت در کیسه رحمی رشد می کند
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

هفته دهم- پلک ها نیمه باز هستند. در روزهای آتی کاملا بسته خواهند شد.
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

هفته شانزدهم- جنین از دست هایش برای شناخت محیط پیرامونش استفاده می کند
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

شبکه ای از رگ های خونی را مشاهده می کنید. در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگ ها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند بود.
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

هفته هجدهم: ابعاد تقریبا 14 سانتی متر. اکنون می تواند صدا های بیرون را درک کند
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

هفته نوزدهم
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

هفته بیستم: تقریبا 20 سانتی متر. موهای پشمالویی بر روی سر و صورت نوزاد ایجاد می شود. این موها را با نام لانوگو (lanugo) می شناسند
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

هفته بیست و چهارم
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

هفته بیست و ششم
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

شش ماه بعد- جنین کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود. در این زمان جنین به سمت پایین می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود
پزشکی : مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد

هفته سی و ششم- نوزاد چهار هفته دیگر دنیا را خواهد دید

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.