چندین‌ روش‌ برای‌ اینكه‌ زندگی‌ زیباتری‌ داشته‌ باشیم‌: 
۱ــ زیباییها را باور داشتن‌. 
۲ــ خالی‌ كردن‌ دل‌ و دهن‌ از كینه‌ها و بدیها. 
۳ــ بخشش‌ دیگران‌ و دوست‌ داشتن‌ آنها 
۴ــ مثبت‌نگر بودن‌. 
۵ــ خط‌اهای‌ دیگران‌ را بخشیدن‌ و بخشش‌ مالی‌ داشتن‌. بخشش‌ را با دل‌ و جان‌ انجام‌ دادن‌. 
۶ــ اعتمادبه‌نفس‌ داشتن‌ 
۷ــ اعتمادبه‌نفس‌ داشتن‌ ملزم‌ به‌ داشتن‌ عزت‌ نفس‌ است‌. چه‌ احساسی‌ نسبت‌ به‌ خود دارید؟ 
۸ــ ظ‌اهر انسان‌ رابط‌ه‌ مستقیم‌ با اعتمادبه‌نفس‌ دارد. 
۹ــ ژست‌ و حالت‌ خود را حفظ‌ كردن‌. 
۱۰ــ هنگام‌ سخن‌ گفتن‌ از افعال‌ منفی‌ استفاده‌ نكردن‌. 
۱۱ــ به‌ خداوند اعتماد و اتكای‌ كامل‌ داشتن‌ و هیچگاه‌ خود را تنها حس‌ نكردن‌. 
۱۲ــ تغییر در الگوهای‌ روزمره‌ و از بین‌ بردن‌ عادتهای‌ غلط‌. 
۱۳ــ مدل‌ ساختن‌ انسانهای‌ موفق‌ در مورد هدف‌ و تغییر دادن‌ این‌ الگوها هر از گاهی‌. 
۱۴ــ یادآوری‌ خاط‌رات‌ خوش‌. 
۱۵ــ احساس‌ خودشایستگی‌ و شخصیت‌. 
۱۶ــ مقایسه‌ نكردن‌ خود با دیگران‌ (خود را با خود مقایسه‌ كردن‌ در آینده‌). 
۱۷ــ تعریف‌ از دیگران‌ و تعریف‌ از خود در تنهایی‌. 
۱۸ــ به‌ دیگران‌ ابراز عشق‌ و محبت‌ كردن‌. 
۱۹ــ تعهد به‌ قول‌، صداقت‌، راستی‌ و درستی‌. 
۲۰ــ عمل‌ خلاف‌ انجام‌ ندهید تا مجبور به‌ عذرخواهی‌ نشوید ولی‌ اگر خلافی‌ از شما سر زد، حتما عذرخواهی‌كنید. 
۲۱ــ در كارهایتان‌ زمان‌بندی‌ داشته‌ باشید (برنامه‌ریزی‌ مخصوصا برای‌ زمانهای‌ آینده‌) 
۲۲ــ كارها را براساس‌ اولویت‌ زمانبندی‌ كنید. 
۲۳ــ در مقابل‌ ضعفها از خود اقتدار نشان‌ دهید. 
۲۴ــ در مورد تردید به‌ یقین‌ برسید و با یقین‌ زندگی‌ كنید. 
۲۵ــ با خودتان‌ صادق‌ باشید و به‌ خودتان‌ و دیگران‌ دروغ‌ نگویید. 
۲۶ــ از گفتن‌ ((نه‌)) خجالت‌ نكشید و در حالی‌ كه‌ لازم‌ است‌، با قاط‌عیت‌ ((نه‌)) بگویید. 
۲۷ــ استقلال‌ داشته‌ باشید و به‌ دیگران‌ تكیه‌ نكنید. 
۲۸ــ مسئولیت‌پذیر باشید حتی‌ در كارهای‌ كوچك‌. 
۲۹ــ تبسم‌ معجزه‌ ارتباط‌ات‌ است‌. حتی‌ در تنهاییهایتان‌ ۱۰ الی‌ ۱۵ دقیقه‌ بخندید. 
۳۰ــ در عین‌ بزرگی‌ با دیگران‌ با تواضع‌ رفتار كنید و به‌ آنها با دیده‌ مهر بنگرید.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.