قانون كارما

قانون كارما

13 اسفند 1399 , بازدید ها: 43

كارما، همان علت و معلول است. كارما، در نتیجه اعمالی كه فرد از روی ناآگاهی و
[..]

بورانی کدو سبز تبریزی

بورانی کدو سبز تبریزی

5 بهمن 1399 , بازدید ها: 121

بورانی کدو سبز یکی از غذاهای سنتی تبریز در آذربایجان شرقی و استان مازندران است
[..]

واقعیت چیست؟

واقعیت چیست؟

15 دی 1399 , بازدید ها: 71

واقعیت چیست؟ حقیقت و عقل سلیم چیست؟
[..]