موفقيت: ۲۳ کد برای موفقیت

17 فروردین 1392   maryam.pourmohammadi   علم و آموزش, موفقیت   0 نظر   408 بازدید   |

 

۱) هرگز به میزان درآمدتان خرج نکنید . مخارج کمتر شما نسبت به درآمدتان باعث ثروتمند شدن سریع شما می شود. 
۲) دستمزد دادن بهتر از دستمزد گرفتن است . حداقل مفیدتر است. 
۳) هرگز کاری را که می توانید بدهید تا دیگری برایتان انجام دهد خودتان انجام ندهید . کاری که دیگری برای شما انجام می دهد زمان و انرژی بیشتری به شما برای انجام کارهای دیگر می دهد .
کلمات کلیدی: ۲۳ کد برای موفقیت
۴) هرگز کاری را که می توانی با طفره رفتن به فردا اندازی امروز انجام نده . کارهای زیادی وجود دارد که می توانی امروز انجام دهی . اصولاً بیشتر کارهایی که امروز مجبور نیستی انجام دهی کارهای مهمی نیستند
۵) همیشه خریدار باش نه فروشنده . اگر به اندازه کافی هوش برای پول دار شدن داشته باشی می دانی که یک ریسک بهتر از دو ریسک است . 
۶) هرگز کاری را انجام نده اگر می توانی با شخص دیگری انجام دهی . چرا با یک شخص یا اشخاص دیگر در هر شغل یا خط کاری رقابت می کنی مادامی که برای تو انحصار در ضمینه های دیگر ممکن است ؟ 
۷) اگر مقتضیات تو را مجبور کند تا شغل هایی را پیگیری کنی یا از یک سری خطوط کاری پیروی کنی که مورد تعقیب افراد دیگر است ، بهتراست که کارت را در ضمینه ای که دیگران توان رقابت با تو را ندارند قرار دهی . این همیشه یک راه خوب ، بهتر و بهترین راه است . 
۸) هر آنچه که تو برای یک بار انجام می دهی ، هر چند راهی که تو برای انجام کاری به عهده می گیری ، کار مشابهی را دوباره انجام نده یا کاری را در مسیر مشابه انجام نده . اگر یک راه انجام کاری را بدانی باید این را هم بدانی که مسلماً راه بهتری برای انجام آن وجود دارد . 
۹) اگر در کاری موفق شدی ، اجازه نده دیگران از موفقیت تو اطلاع یابند. 
۱۰) وقتی ثروتمند شدی ، چنانچه اگر نصایح مرا گوش کنی ثروتمند می شوی، اجازه نده دیگری راز موفقیت تو را بداند . 
۱۱) یکی از بزرگترین دارایی ها که هر فردی می تواند کسب کند شهرت برای بی قاعدگی است . 
۱۲) هرگز از کسی متنفر نباش . 
۱۳) مرد عاقل رفتارش را با دلیل تنظیم می کند نه با غریزه . 
۱۴) دانستن کاری که نباید انجام دهی مهمتر از دانستن کاری است که باید انجام دهی . 
۱۵) آیندگان هرگز کاری را برای تو انجام نمی دهند . بنابر این هیچگونه سرمایه گذاری برای اولادت نکن . البته وارثانت پس از مرگ بر سر املاکت نزاع می کنند. 
۱۶) یک مرد هر کاری را که بخواهد در جهان انجام دهد انجام می دهد . 
۱۷) باید پولت را ذخیره کنی. 
۱۸) احمق ها می گویند که پول ، پول می آورد ولی من می گویم که پول ، پول نمی آورد . فقط انسان است که پول می آورد . 
۱۹) دو گناه نابخشودنی در جهان اقتصاد است : یکی دادن چیزی برای هیچی و دیگری گرفتن چیزی برای هیچی . 
۲۰) اگر شما یکی از ورثه های پدر یا شخص دیگری هستی ، توصیه می کنم که قبول نکنی که فقط یک وارث باشی . 
۲۱) از کارهای کوچک نفرت نداشته باش بلکه به آن کارها احترم بگذار. 
۲۲) پول درآوردن آسانتر از خرج کردن آن است . 
۲۳) سخت ترین کار از کارهایی که انسان انجام می دهد تفکر است

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.