موفقيت: آینده

7 خرداد 1392   maryam.pourmohammadi   علم و آموزش, موفقیت   0 نظر   510 بازدید   |▪ آینده تداوم گذشته نیست،جنس آینده ازجنس گذشته متفاوت است.
▪ آن عواملی درگذشته موجب موفقیت شماشده است ،تضمینی برای موفقیت شمادرآینده نیست.
▪ برای ساختن آینده بایدچشم اندازروشن، اهداف دقیق وبینش متعالی داشته باشید. 
▪ بی چاره ترین انسان کسی است که فاقد چشم انداز آرمانی و بینش در زندگی است.
▪ آینده خود را، خودتان شکل دهید، وگرنه دیگری آن را برایتان شکل خواهد داد.
▪ اگر ندانی به کجا می روی، هر گز نخواهی دانست کی به آنجا می رسی.
▪ وقتی نمی دانی به کجا خواهی رفت، به هرطرف می خواهی برو !
▪ آینده مکانی نیست که آنجا میرویم،آینده جایی است که آنرا می سازیم،
▪ راههایی که به آینده ختم می شوند یافتنی نیستند،بلکه ساختنی اند بگونه ای که ساختن این راه ها هم آینده و هم سازنده را بکلی دگرگون می کند.
▪ تصور ما از آینده، بیش از آنچه در گذشته، تجربه کرده ایم روی موفقیت ما اثر می گذارد. 
▪ آینده از آن کسانی است برای لحظه های زندگی طرح و برنامه دارند.
▪ آینده از آن کسانی است انتخاب می کنند که کجا باشند، کجا بروند، چگونه بروند و کدام راه را انتخاب کنند.
▪ آینده از آن کسانی است که تکلیف خودشان را با زندگی خودشان تعیین می کنند.
▪ آجر های باورهای شما بناهای آینده شما را خواهند ساخت.اگر این آجر ها هوشمندانه ، محکم، متناسب، با ثبات و نظم وترتیب چیده شوند زیباترین آینده از آن شما است.
▪ محدودیت فقط ساخته ذهن ما است ، ما بیش از محدودیت های محیط محدود در باور های خودمان هستیم.
▪ هر چیز در جهان دوبار خلق می شود : اول در ذهن آدمی و دوم در روی زمین
▪ منتظر بمان ▪ اما معطل نشو 
▪ تامل کن ▪ اما توقف نکن
▪ قاطع باش ▪ اما لجباز نباش 
▪ صریح باش ▪ اما گستاخ نباش 
▪ بگو آری ▪ اما نگو حتماً
▪ بگو نه ▪ اما نگو ابداً


0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.