▪ روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش
▪ حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا کن برای فردایت برنامه ریزی کن 
▪ از عبارت متشکرم زیاد استفاده کن 
▪ نواختن یک آلت موسیقی را یاد بگیر 
▪ زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان 
▪ اگر مجبور شدی با کسی درگیر شوی اولین ضربه را بزن و محکم بزن 
▪ برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر 
▪ اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر 
▪ همیشه در حال آموختن باش 
▪ آنچه میدانی به دیگران بیاموز 
▪ روز تولدت یک درخت بکار 
▪ دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر 
▪ از مکانهای مختلف عکس بگیر 
▪ راز دار باش 
▪ فرصت لذت بردن از خوشی ها را به بعد موکول نکن 
▪ به دیگران متکی نباش 
▪ هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن 
▪ اشتباه هایت را بپذیر بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست 
▪ بعد از تنبیه بچه هایت آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن 
▪ گاهی برای خودت سوت بزن 
▪ شجاع باش، حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی، هیچ کس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد 
▪ هیچ وقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن 
▪ به کسی کنایه نزن
▪ از بین کتابهایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد
▪ به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند 
▪ برای فرزندانت آواز بخوان 
▪ برای فرزندانت کتاب بخوان 
▪ افتخاراتت را با دیگران قسمت کن 
▪ صدای خنده پدر و مادرت را ضبط کن 
▪ نگذار شرافتت لکه دار شود
▪ سعی کن کاری نکنی که دیگران احساس مهم بودن بکنند 
▪ هیچ وقت شادی دیگران را از بین نبر
▪ به رستورانهای گران نرو 
▪ یک اشتباه را دوبار تکرار نکن 
▪ سعی کن برای دیگران الگو باشی 
▪ انگیزه ات در ازدواج عشق باشد 
▪ همیشه شکر گذار باش 
▪ کوچکترین پیشرفتها را هم موفقیت بدان 
▪ وظیفه شناس باش
▪ به جزئیات توجه کن 
▪ هیزمهای شومینه را خودت خرد کن 
▪ از افراد بدبین دوری کن 
▪ بدان تمام چیزهایی که میشنوی درست نیست
▪ به پیشخدمتها بیش از حد معمول انعام بده 
▪ هیچ وقت ماشین نخودی رنگ نخر 
▪ یادت باشد حتما به مادرت تلفن بزنی
▪ در همان نگاه اول به نیروی عشق ایمان بیاور 
▪ هرگز آرزوها و رویاهای دیگران را کوچک نشمار 
▪ اگر کسی به تو آبنبات نعنایی تعارف کرد رد نکن
▪ از صمیم قلب عشق بورز 
▪ ممکن است کمی لطمه ببینی اما تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است
▪ همیشه عکسهای جدید از خودت بگیر 
▪ وقتی می دانی کسی واقعا زحمت کشیده که شیک شود به او بگو معرکه شده ای 
▪ علامت خاصی بین خودت و همسرت در نظر بگیر تا در میهمانی ها با او رد و بدل کنی تا بداند حتی در مکانهای شلوغ هم به او توجه داری
▪ یادت باشد که محبت همه کس را تحت تاثیر قرار میدهد 
▪ هرگز پشت تلفن شماره کارت اعتباری ات را نگو 
▪ یادت باشد تمام مردم از چیزی وحشت دارند، به چیزی عشق میورزند، و چیزی را از دست داده اند آرام صحبت کن اما در فکر کردن سریع باش 
▪ هیچ وقت پایان فیلمها و کتابها را برای کسی نگو
▪ هیچ وقت لیوان به دست عکس نگیر 
▪ با زنی که بی میل غذا میخورد ازدواج نکن 
▪ به دنبال دردسر نباش 
▪ سعی کن اولین کسی باشی که برای دفاع از خود برمیخیزد 
▪ فرصت قدم زدن با همسرت را از دست نده 
▪ شعر مورد علاقه ات را حفظ کن 
▪ وقتی گوشی تلفن را بر میداری لبخند بزن بدان که طرف مقابل اینرا از صدایت حس میکند 
▪ درباره موسیقی ای که مورد علاقه ات نیست اظهار نظر نکن 
▪ گشاده رو باش وقتی قصد حمایت از کسی را نداری حداقل او را نترسان
▪ راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نگیر 
▪ ثروت و موفقیت را یکسان تلقی نکن 
▪ در بخشیدن خطای دیگران پیش قدم باش 
▪ قبل از آنکه دست و صورتت را بشوئی از بودن حوله یا دستمال مطمئن شو 
▪ وقتی جنسی را برای تعویض می بری با سر و وضع مرتب برو 
▪ انجام کارهایت را به خاطر بسپار

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.