موفقيت: بانک زمان

3 آبان 1392   maryam.pourmohammadi   علم و آموزش, موفقیت   0 نظر   516 بازدید   |بانک زمان


برگرد...
تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح ۸۶۴۰۰ تومان به حساب شما واریز می شود و تا آخرشب فرصت دارید تا همه پولها را خرج کنید چون آخر وقت حساب خود به خود خالی می شود! دراین وقت شما چه خواهید کرد؟!
البته که سعی میکنید تا آخرین ریال را خرج کنید!
هر کدام از ما یک چنین بانکی داریم، بانک زمان.
هرروز صبح در بانک زمان شما ۸۶۴۰۰ ثانیه اعتبار ریخته می شود و آخر شب این اعتبار به پایان می رسد. هیچ برگشبی نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود.
ـ ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده می داند.
ـ ارزش یک ماه را مادری که فرزندی نارس به دنیا آورده می داند.
ـ ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته نامه می داند.
ـ ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده.
ـ و ارزش یک ثانیه را آنکه از تصادفی مرگبار جان بدر برده می داند.
▪ هر لحظه گنج بزرگی است، گنجتان را مفت از دست ندهید!
▪ باز به خاطر بیاورید که زمان به خاطر هیچکس منتظر نمی ماند.
ـ دیروز به تاریخ پیوست،
ـ فردا معماست،
ـ و امروز هدیه است.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.