آیینه حقیقت نما چه کسی گفت تو شکست خورده ای خانه اش ویران باد. جایی که هر شکستی، شکستنی است، شکننده است آن که تلاش را نادیده انگارد و نتیجه را اصل. زندگی تنها دو روی سکه شکست و پیروزی نیست بلکه کوشش است برای بهتر زیستن و بهتر اندیشیدن و هر روز بهتر از دیروز شدن.
فرض کن در مقابل منبعی از نور ایستاده ای و سایه از تو روی زمین نقش بسته است. اگر پشت به نور بایستی سایه ات را می بینی اگر سعی کنی به آن نزدیک شوی سایه از تو می گریزد و هر چه دورتر می روی سایه بلندتر و دسترسی به آن دشوارتر می شود. حال اگر رو به نور حرکت کنی سایه در پشت سرت به دنبالت می آید و هر چه به منبع نور نزدیک تر می شوی سایه کوتاه تر و نهایتا محو می شود.
بیا و سایه ها را فراموش کن و مسیر اصلی زندگی را پیدا کن و قدم در راهی بگذار که پایانش آغاز تو باشد. شاید از این که در کنکور امسال موفق نشدی احساس سرخوردگی و شکست تو را آزار می دهد و به قول معروف می خواهی عطایش را به لقایش ببخشی.
یک بار دیگر تجدید نظر کن ببین آیا واقعاً کنکور و قبولی در دانشگاه کعبه آمال تو بود؟ یا همان سایه ای بود که تو شتابان به دنبالش می دویدی. تو چه می خواهی؟ نور یا سایه را؟ نور همان خودشناسی است، معرفت جویی و کمال طلبی مبارزه ای سرسختانه برای رسیدن به خود و ارزش های والای انسانی. یقین داشته باش آن گاه همه چیز به دنبال تو کشیده خواهند شد، از جمله کنکور.
تو داستان پیرمرد و دریا را خوانده ای؟ او برای صید بزرگ به قعر دریا رفت و از شکست نترسید، بلکه آن را فهمید. او می دانست هر چه بیشتر تلاش کند ضریب ارزش واقعی خود را بالاتر می برد. ماهی بزرگی را به دام انداخت و بالاخره پس از یک مبارزه جانانه ماهی را شکست داد و آن را به پهلوی قایق بست و بازگشت. ولی ماهیان دیگر، صید پیرمرد را تکه تکه کردند و فقط از آن اسکلتی خالی بر جا گذاشتند. آیا پیرمرد شکست خورد؟
هرگز! آنچه او به ما آموخت تلاش بی امان و اراده قوی برای مبارزه است. هر چند که نتیجه خرده استخوانی بیش نباشد. او دوباره به دریا می رود و مبارزه اش چیزی از حقیقت کم ندارد.
بیا و از امروز راهت را انتخاب کن، انتخابی از روی شناخت واقعی کلیه توانایی هایت. آن را امتحان کن، امتحانی از روی قوای ذهنی و جسمی خودت.
اگر شکست خوردی دوباره بساز، ساختنی بر اساس تجربیات قبلی خودت. باز تکرار کن تکرار، تکرار تا لایق آن چه به دست می آوری باشی.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.