بعضی ها اینطوری ، بعضی ها...

▪ بعضی ها شعرشان سپید است، دلشان سیاه! 
▪ بعضی ها شعرشان کهنه است، فکرشان نو! 
▪ بعضی ها شعرشان نو است، فکرشان کهنه! 
▪ بعضی ها یک عمر زندگی می کنند برای رسیدن به زندگی!
▪ بعضی ها زمین ها را از خدا مجانی می گیرند و به بندگان خدا گران می فروشند!
▪ بعضی ها حمال کتاب اند، بعضی ها بقال کتاب اند، بعضی ها انباردار کتاب اند، بعضی ها کلکسیونر کتاب اند!
▪ بعضی ها قیمت شان به لباس شان است، بعضی به کیف شان و بعضی به کارشان!
▪ بعضی ها اصلا قیمتی ندارند!
▪ بعضی ها به درد آلبوم می خورند، بعضی ها را باید قاب گرفت، بعضی ها را باید بایگانی کرد! 
▪بعضی ها را باید به آب انداخت! 
▪ بعضی ها هزار لایه دارند! 
▪ بعضی ها ارزش شان به حساب بانکی شان است، بعضی ها را همیشه در بانک ها می بینی یا در بنگاه ها!
▪ بعضی ها همرنگ جماعت می شوند ولی همفکر جماعت نه!
▪ بعضی ها در حسرت پول همیشه مریض اند، بعضی ها برای حفظ پول همیشه بی خوابند، بعضی ها برای دیدن پول همیشه می خوابند، بعضی ها برای پول همه کاره می شوند!
▪ بعضی ها نان نامشان را می خورند، بعضی ها نان جوانیشان را می خورند، بعضی ها نان موی سفیدشان را می خورند، بعضی ها نان پدرانشان را می خورند!
▪ بعضی ها نان خشک و خالی می خورند، بعضی ها اصلا نان نمی خورند! 
▪ بعضی ها با گل ها صحبت می کنند، بعضی ها با ستاره ها رابطه دارند!
▪ بعضی ها صدای آب را ترجمه می کنند!
▪ بعضی ها صدای ملائک را می شنوند، بعضی ها صدای دل خود را هم نمی شنوند!
▪ بعضی ها حتی زحمت فکرکردن را به خود نمی دهند!
▪ بعضی ها در تلاش اند که بی تفاوت باشند!
▪ بعضی ها فکر می کنند چون صدایشان از بقیه بلندتر است، حق با آنهاست. بعضی ها فکر می کنند وقتی بلندتر حرف بزنند، حق با آنهاست!

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.