ما چقدر زود باور هستیم

ما چقدر زود باور هستیم

1 تیر 1395 , بازدید ها: 221

دانشجویی که سال آخر دانشگاه را می گذراند به خاطر پروژه ای که انجام داده بود
[..]