همیشه بخند

همیشه بخند

23 مرداد 1396 , بازدید ها: 221

خندیدن یکی از شیوه‌های ایجاد خشنودی و رضایت باطن است و گرچه همه از این استعداد
[..]