موفقيت: تخته سنگ

موفقيت: تخته سنگ

17 بهمن 1392 , بازدید ها: 700

در زمانهای گذشته حاکمی تخته سنگی را دروسط جاده قرار داد و برای اینکه واکنش مردم [..]

موفقيت: پیشرفت همه‌جانبه

موفقيت: پیشرفت همه‌جانبه

9 بهمن 1392 , بازدید ها: 857

همه ما می‌خواهیم پیشرفت کنیم، اما زمینه توانایی هر کس متفاوت از د‌یگری است، [..]

موفقيت: پیش به سوی موفقیت

موفقيت: پیش به سوی موفقیت

7 بهمن 1392 , بازدید ها: 950

انسان برای رشد‌ و تعالی و صعود‌ به قله‌های رفیع موفقیت نیازمند‌ علم و آگاهی [..]

موفقيت: پیش از آن که ...

موفقيت: پیش از آن که ...

3 بهمن 1392 , بازدید ها: 869

▪ پیش از آن‌که از غذائی که خوردید ایراد بگیرید، به آن کسی بیندیشید که چیزی برای [..]

موفقيت: پلی به سوی پیروزی

موفقيت: پلی به سوی پیروزی

26 دی 1392 , بازدید ها: 1 530

عدم موفقیت و شکست‌ها، نشانگر این هستند که راه پیروزی راه دشوار و پیچ‌درپیچی [..]

موفقيت: پلکان موفقیت

موفقيت: پلکان موفقیت

25 دی 1392 , بازدید ها: 779

● الگو برداری از افراد موفق:شما با شناخت افراد موفقی که در اطرافتان اند به این [..]

موفقيت: پژواک

موفقيت: پژواک

20 دی 1392 , بازدید ها: 952

مردی همراه با پسرش در جنگلی می رفتند ناگهان پسر بر زمین خورد و درد شدیدی احساس [..]

موفقيت: پروانه

موفقيت: پروانه

19 دی 1392 , بازدید ها: 780

مردی یک پیله پروانه پیدا کرد. و آن را با خود به خانه برد. یک روز سوراخ کوچکی در [..]