گام زدن در سایه ها
گام زدن در سایه ها
چگونه فرهنگ، ما را درباره ی راه های عشق کور می سازد؟چه دشوار است آگاهی از اخبار از درون یک شعر، اما آدمیان هر روزه رقت بار می میرند به خاطر نداشتن آگاهی از آن چه در شعر یافت می شود. (ویلیام کارلوس ویلیامز)

تکامل مغز عاطفی در یک صد میلیون سال پیش، جانورانی را خلق کرد که توان عاطفی بودن و ارتباط یافتن را دارند. سیستم های عصبی این جانوران برای به هم پیچیدن و پشتیبانی کردن از یکدیگر همچون رشته های انعطاف پذیر یک گیاه پیچیده طرح شده است.
هر قدرت قهرمانانه ای تصویر مقابلش را در عیب و نقصی مصیبت بار پیدا می کند؛ این امر درباره ی مهارت های عصبی که زندگی عاطفی را می سازند هم صحت دارد.مغز عاطفی غنایی تجربه ها را به ما عرضه می دارد که از مخلوقات ساده تر دریغ شده است. به همین علت پستانداران را در معرض رنج و عذاب و تباهی هم قرار داده است. یک تمساح هرگز رنج و عذاب فقدانی را حس نمی کند و یک مار زندگی از بیماری یا مرگ و جدایی از والدین یا اولادش رنج نمی برد. اما پستانداران می توانند برنجند و می رنجند!
قدرت انطباق پذیری ساختارهای عصبی متصدی زندگی عاطفی نامحدود نیست.درست همان طور که بدن دایناسور برای زندگی در درجه ی حرارت معینی ساخته شده بود، مغز عاطفی پستانداران را به آب و هوای عاطفی ویژه ای محدود می کند. آن خزندگان غول پیکر هنگامی که آسمان ها تیره شد و درجه ی گرما سقوط کرد نابود شدند. به همین سان، اگر شرایط زیستی خود را به زور فراتر از حدودی که میراث عاطفی مان مقرر داشته است برانیم، نابودی ما هم قطعی است.
از آن جا که ذهن های ما یکدیگر را از طریق طنین عاطفی جستجو می کنند، از آن جا که ضرب آهنگ های اعمال بدنی مان به فراخوان نظارت عاطفی پاسخ می دهند، از آن جا که ما یکدیگر را از طریق جرح و تعدیل عاطفی تغییر می دهیم – آن چه در حیطه ی ارتباط ها انجام می دهیم بیش از هر جنبه ی دیگری از زندگی انسانی اهمیت دارد. ما می توانیم هرجور بخواهیم ازدواج کنیم، کودکانی به بار آوریم و جامعه را سازمان بخشیم. هر گزینه ای (کم و بیش) با نیازهای ثابت دل انسان جور می شود یا سر می تابد.
یک روش ظاهراً صادقانه و اقناع کننده ی عملی می تواند به مخمصه های عاطفی ای منجر شود که هیچ کس انتظارش را نداشته است. افراد در آگاهی از اجبارهای عاطفی شان متفاوتند. کسانی که این اجبارها و ضرورت ها را درک کنند زندگی بهتری خواهند داشت؛ کسانی که چنین درکی ندارند از عواقب قطعی و سرسخت آن رنج می برند.


منبع : کتاب تئوری عشق
نویسندگان : دکتر تاماس لوئیس، دکتر فریبرز امینی، دکتر ریچارد لانون
ترجمه : دکتر ملک ناصر نوبان، دکتر بهزاد نوبان
فرستنده : فرشته حلاجی
ایمیل فرستنده :
Fereshteh_hallaji@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.