معاون آموزشي مرکز ملي مطالعات اعتياد هشدار داد:
افزايش تمايل زنان به مصرف شيشه
مصرف شيشه تمام علا ئم روانپزشکي را ايجاد مي کند

معاون آموزشي مرکز ملي مطالعات اعتياد گفت: يکي از اولويت هاي استراتژيک کشور بايد آموزش لايه هاي مياني درماني باشد، در اين صورت مي توان در درمان معتادان به موفقيت هاي بيشتري دست يافت.
به گزارش ايسنا، دکتر آذرخش مکري در حاشيه برگزاري دهمين کنگره انجمن روانپزشکان افزود: هزينه هاي روان درماني اعتياد در مقايسه با هزينه هاي درماني ديگر چندان زياد نيست، البته بايد در جهت کاهش هزينه ها تلاش کنيم. به همين منظور لازم است، نيروهايي که از لحاظ تحصيلات داراي سطح پايين تري هستند آموزش داده شود. اين روانپزشک درباره احتمال برگشت علائم اعتياد پس از ترک اظهار کرد: سه تا شش ماه پس از ترک شيشه، علائم اين اعتياد فروکش مي کند، اما بسياري از افراد پيش از فرا رسيدن شش ماه، دوباره مصرف شيشه را آغاز مي کنند...وي افزود: درمان علائم روانپزشکي استعمال مواد مخدر و جلوگيري از تمايل فرد به مصرف مجدد اين مواد اهميت زيادي دارد که جلوگيري از تمايل به مصرف مجدد تنها با درمان دارويي امکان پذير نيست، بلکه کار گروهي براي درمان اين افراد نياز است.
مکري درباره هزينه بر بودن درمان همه جانبه افرادي که اعتياد خود را ترک کرده اند به ايسنا گفت: هزينه هاي درمان اين افراد در مقايسه با خساراتي که يک معتاد مي تواند به جامعه بزند، قابل توجه نيست. علاوه بر آن ساير درمان هاي پزشکي کم هزينه نيست، بنابراين بايد جامعه را قانع کرد که هزينه درمان افراد ترک کرده را بپردازد.
اين روانپزشک درباره جلسات گروه«NA» با افراد ترک کرده اظهار کرد: نقطه قوتNA ساعات زياد جلساتي است که با افراد ترک کرده برگزار مي کند، چرا که بخشي از درمان رواني اعتياد مربوط به ساعات زياد مشاوره است.
وي با بيان اين که درمان يک معتاد ممکن است چندين سال طول بکشد، اظهار کرد: آگاه سازي دولتمردان در زمينه روان درماني اعتياد بسيار مهم است، آنان همان گونه که هزينه هاي تخت بيمارستاني را پرداخت مي کنند، بايد در زمينه روان درماني معتادان نيز اقداماتي را انجام دهند بنابراين هزينه هاي روان درماني آنان بايد زير پوشش سازمان هاي بيمه گر قرار گيرد، چرا که جامعه از درمان اين افراد سود مي برد. وي افزود: اقداماتي در اين زمينه در حال شکل گيري است، اما همچنان روان درماني اعتياد تحت پوشش هيچ بيمه اي قرار ندارد، اين در حالي است که اگر مي خواهيم جامعه سالمي داشته باشيم، بايد معتادان را درمان کنيم. در اين شرايط اگر معتاد توانايي پرداخت هزينه هاي درماني خود را ندارد، جامعه بايد اين کار را انجام دهد. براي عملي کردن اين موضوع بايد کارت هاي بيمه صادر شود و مراکز ارائه دهنده خدمات طبقه بندي شوند.
مکري درباره رابطه روانپزشکي و اعتياد اظهار کرد: هنگامي که استفاده از مواد مخدر سنتي رواج يافت، احساس مي شد که روانپزشکي و اعتياد حوزه هاي متفاوتي هستند، ولي با رواج موادي مانند شيشه حوزه هاي اعتياد و روانپزشکي هم ديگر را تحت تاثير قرار دادند، هر چند که به طور سنتي اعتياد از زير شاخه هاي روانپزشکي به شمار مي رفت.
وي افزود: مصرف شيشه مي تواند تمام علائم روانپزشکي مانند افسردگي، جنون و پرخاشگري را در فرد ايجاد کند و فرد معتاد پس از مدتي به اختلالات شخصيتي و حافظه دچار شود. البته رواج اين نوع مواد مخدر باعث درک عميق تر روانپزشکي شده است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در ادامه گفت: با رواج مواد مخدر صنعتي، درمان اعتياد نيز پيچيده تر شده است، چرا که بيشتر اين نوع اعتيادها با دارو درماني صرف بهبود پيدا نمي کنند بلکه نياز به بازتواني، روان درماني، خانواده درماني و آموزش هاي مهارتي پايه دارند. در واقع ايده اول بسياري از درمان هاي روانپزشکي از درمان معتادان به دست آمده است.
مکري با بيان اين که مصرف کنندگان شيشه يک سوم تخت هاي روانپزشکي بيمارستان ها را اشغال کرده اند، اظهار کرد: بسياري از جرم ها به علت استعمال اين نوع مواد مخدر به وقوع مي پيوندد، بنابراين مصرف شيشه، سيستم جنايي و ارتکاب جرم را نيز دستخوش تغيير کرده است. وي درباره سن آغاز مصرف شيشه در ايران گفت: ميانگين سني آغاز استعمال شيشه 25 سال است، اين در حاليست که ميانگين سني آغاز مصرف مواد افيوني 31 سال است، البته در سال هاي اخير زنان به مصرف شيشه تمايل بيشتري پيدا کردند. از سوي ديگر جوانان شهري افرادي هستند که بدون سابقه استعمال مواد مخدر ديگر بيشتر احتمال دارد به مصرف شيشه رو بياورند.

منبع: روزنامۀ مردم سالاری
به همت : زهرا سلیمانی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.