پالایش روح و روان از آلودگی های مادی: 

بعد از تصفیه از آسیب های بیرون،دل معتکف هم به تبع تقواهای درون،آیینه شده و دل برای عشق به خدا و خدمت به مردم آماده می شود.اکنون قلب پذیرای بینش،دانش و خوبی هاست.مطالعات نشان می دهد که معتکفین در زمان اعتکاف بسیار با هم رئوف و سازگار هستند،زیرا قلب آن ها شفاف شده و آمادگی روحی بالایی پیدا کرده اند... تخلیه ی روان و پر شدن از عشق خدا: 

تخلیه ی روح از سموم و آفات بیرونی و پر شدن خلأ وجودی انسان از عشق به خدا دو مرحله اساسی از اعتکاف هستند.زمانی که عشق خدا در دل انسان تعبیه می شود،زندگی او عوض می شود و به عبارتی انسان تولدی دوباره می یابد.در این شرایط که انسان مصون از آسیب ها شده است،می تواند زندگی خودش را بسازد و این همان مرحله خود سازی است.در این شرایط فرد در نماز خود،معراج را حس می کند،رابطه او با دیگران بهبود می یابد،روحش بالاتر می رود و ارتباط بهتری با مردم دارد.زمانی که درون انسان تلطیف شود،او از زیبایی های بیرونی لذت می برد و آن را تحسین می کند.

اهمیت نحوه اجرای آداب اعتکاف،ذکر و تدبر:

هر اندازه معتکف،آداب را به درستی انجام دهد و پیوندی میان این ذکر ها و قلب خود ایجاد کند قطعا تأثیر پایدارتری بر روح و روانش می گذارد.برکات و تأثیرات اعتکاف در عرصه های اجتماعی «هدف اصلی این آیین باید ساخته شدن افراد باشد.» ماندگاری آثار اعتکاف هم تابع انتظارات فرد و جامعه است و عمق اعتکاف و تعداد افراد معتکف هم بر تأثیر گذاری آن بسیار مهم بوده که این امر وابسته به متغیر های کیفی و کمی است.با پاک شدن سموم روانی و جسمی از معتکف،بدن او تمایلی برای گناه نشان نمی دهد.البته اگر آداب اعتکاف تأثیر گذار باشد،معتکف لذت سبک شدن و شیرینی ارتباط با خدا را خواهد چشید.این لذت می تواند پایدار هم باشد اما اگر معتکف لذتی از این آیین نبرده باشد،سموم در روح و روان او هنوز وجود دارد،ضربه پذیر بوده و روان او دوباره به آلودگی های جامعه آغشته می شود.

راهکار های افزایش میزان پایداری آثار اعتکاف:

از نظر وجودی دارای سه درجه جبری هستیم سطحی ترین لایه ی وجودی ما رفتار های ماست.اگر در ایّام اعتکاف صرفاً به انجام مجموعه ای از اعمال و رفتار ها اکتفا کنیم،میزان ماندگاری آن به حداقل می رسد.مرتبه بالاتر آن صفات است که از رفتار به ویژگی های شخصیتی می رسد و پایداری بیشتری دارد.عمیق ترین مرحله هم تحول در باور های شناختی است که عالی ترین سطوح شخصیتی فرد را تشکیل می دهد و تأثیر در این رده،موجب تضمین ماندگاری می شود.

ضرورت وجود ساز و کارهایی برای خود شناسی:

باید ساز و کارهایی را در ایّام اعتکاف ایجاد کرد تا افراد را به تأثیرات ماندگار اعتکاف متوجه کنیم.با تفکّر  و تأمّل در فرصت اعتکاف می توان به درجه ی خود شناسی و به تبع آن خدا شناسی رسید.تفکّر موجب می شود که انسان متوجه لایه های عمیق تر وجودی خود شود.اگر لذت و شیرینی ارتباط با خداوند برای معتکف به باور تبدیل شود،تأثیرات آن ادامه می یابد. آثار فردی و اجتماعی اعتکاف در جامعه وجود دارد اما عمدتاً در سطح لایه رفتاری محدود شده است و در واقع باید کاری کرد که آثار اعتکاف در جامعه تعمیق و گسترش یابد.افرادی که از نظر فردی کنترل بر نفس خود را داشته باشند،زمانی هم که وارد جامعه می شوند آسیب های کمتری می بینند.

منبع : مجله تخصصی روانشناسی (زن روز)

شنبه 5 تیر 89

شماره 2234

نویسنده : فائقه بزاز

فرستنده: فرشته حلاجی

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.