کسی که خواندن می داند،توانایی دست یازیدن به شگفتی ها را در خود می یابد و از وسایل و امکانات حیات تا بدانجا برخوردار می شود که قادر می گردد مفهوم تازه ای به زندگی خویش ببخشد. (آلدوس هاکسی)
برای دیدن زیبایی ها و مواهبی که اطرافمان را احاطه کرده کافی است که چشم دل باز کرد،لیکن برای برخوردار شدن از گنجینه نهانی وجود راه ساده تری در پیش رویمان قرار داد،و آن بهره گیری از این ثروت باطنی است تا عمری در رفاه و آسایش و راحتی به سر آورد.هرکس به آن مقدار از ثروتی که در زندگی نیاز دارد می تواند از گنجینه وجود خود برداشت کند.این نکته را از یاد نبرید که یک قطعه آهنربا قادر است فلزی دوازده برابر وزن خود را جذب کند و از زمین بلند نماید!حال آن که اگر همین قطعه آهنربا خاصیّت مغناسی اش را از دست بدهد قادر به بلند کردن پر کاهی هم نخواهد شد.در زندگی به دو نمونه متفاوت از آدم ها بر خورد می کنیم که یکی «مغناطیس شده» و شاد و سرحال و امیدوار و موفق است و ...دیگری فردی است که قدرت مغناطیسی خود را از دست داده و مأیوس و بدبین و ناتوان گشته است.این افراد اگر موقعیّت های مناسبی هم به دستشان بیفتد،آه و ناله سر می دهند،این قبیل اشخاص توان پیشرفتن و ترقّی کردن ندارند.بلکه در جا می زنند اما گروه دیگر به پیش می تازند و رازی را که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و بدان نام پیشرفت و ترقّی داده اند،آری اینان دریادلند و از مشکلات هراسی به خویش راه نمی دهند.
راز بزرگ :
این راز سر به مهر با قدرت شگرفش در وجود خود شما نهفته است.در زندگی قادر خواهید شد از شادمانی و تندرستی و رفاه و آسایش و آرامش بیشتر برخوردار شوید،مشروط بر آن که بتوانید از این نیروی باطنی نهفته در ضمیر خویش به نحو احسن استفاده نمایید.شما نیازی بدان ندارید که در پی کسب و جمع آوری این نیرو باشد چرا که گنجینه بیکران آن را در وجود خویش دارید،فقط کافی است بدانید که چگونه می توانید آن را به خدمت بگیرید و در تمام جنبه های زندگیتان از آن استفاده کنید.در اعماق ضمیر شما دریایی از هوش و خرد و قدرت و ثروت نهفته که بایستی بدان دسترسی پیدا کنید و از این همه موهبتی که در ذاتتان وجود دارد برخوردار شوید.حال اگر از قدرت و توانایی ذهنی خود آگاه شوید بهره گیری از آن کار ساده ای خواهد بود.اگر با ذهنی روشن به قضایا و مسائل روزمره زندگی خود بنگرید در هر لحظه از زمان با نیروی هوش و ادراک خود خواهید توانست برای مشکلاتی که بر سر راهتان پدیدار خواهند شد راه حل های در خور و مناسبی پیدا کنید.دامنه ی اندیشه و استدلالات شما گاه تا چنان حد و مرزی اعتلا پیدا می کند که قادر خواهید شد به اکتشافات تازه نایل شوید و شکفتی های محیط اطرافتان را که تاکنون بر شما ناشناخته مانده بود مشکوف سازید.علاوه بر آن اقیانوس لایتناهی هوش و ذکاوت نهفته در باطن شما قادر است مجهولات و معمّا های لاینحلّی را برایتان به سادگی حل کند که تا آن زمان از مقابله با آن هراس داشته اید.
از این پس راه خود را در زندگی به سهولت پیدا خواهید کرد و موانع کوچک و جزئی قدرت عرض اندام در برابر شما پیدا نخواهند کرد.نخستین ثمره ای که از این اقدام خود خواهید گرفت یافتن یاران و همنشینان شایسته و علاقمند و دلسوز است که قبلا فاقد آن بوده اید.خودتان از این موضوع دچار حیرت خواهید شد.که چگونه یکباره زندگیتان رنگ دیگری به خود می گیرد.این بر شما است که دنیای باطنی اندیشه ها و احساسات و قدرت و نور و عشق و زیبایی را در خود کشف کنید.در این دنیاست که راه حل تمام مسائل و علّت تمام معلول ها را خواهید یافت و قادر خواهید شد تا خود را از زندان عقده های خویش نجات دهید و افق تازه ای را پیش روی خود بگشایید.

منبع : کتاب قدرت فکر
نویسنده : دکتر ژوزف مورفی
ترجمه : هشیار رزم آزما
فرستنده : فرشته حلاجی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.