پس از اينکه آلمادئوس جيوئلي ديد که پزشکان در درمان سرطان پدرش شکست خوردند، و پس از آنکه تلاش کرد تا خودش در خلال شش سال تحقيق و جستجو در مورد درمان زيست پزشکي سرطان، راه حلي براي آن بيابد، خودش را در شهود و عرفان کهن غوطه ور ساخت. سالها بعد، در خلال يک دوره گوشه نشيني همراه با روزه داري و دعا، جيوئلي سرانجام يک الهام عميق در مورد سرطان را تجربه کرد که بعدها آن را مفصلا در کتابش "سرطان براي شما خوب است" شرح داد.
جيوئلي احساس کرد که نه تنها علت و درمان سرطان را فهميده، بلکه ماهيت سرطان را نيز درک کرده است. او خاطر نشان ساخت، بدني که در نتيجه يک شيوه نامناسب زندگي، عادات و محيط نا سالم، با مسموميت شديدي دست به گريبان است از طريق مکانيسمي هوشمند برنامه ريزي مي شود تا يک اندام جديد يا يک غده را ايجاد کند تا از نظر شيميايي، خون ناسالم را به حالت طبيعي درآورد...تومور اين کار را به وسيله "تبديل مواد شيميايي زيان بار به محصولي که مي تواند به وسيله ساير اندام ها و بافت هاي طبيعي به گردش درآمده و يا توسط ساير سلولها و اندام ها، يا سيستمها مورد استفاده قرارگيرند" انجام مي دهد. جيوئلي مي نويسد: "محصول توليد شده به وسيله غده جديد ممکن است از طريق جريان خون دفع شده يا بوسيله ترشحاتي از بدن بيرون ريخته شود. گاهي تومور، خودش يک اندام دفع کننده است، که مواد سمي را از طريق پوست يا روده ها دفع مي کند".
او اصطلاح "جهش زايي اندامي" را براي جايگزيني کلمه "سرطان" ابداع کرده است. در موارد بحراني و استثنائي حيات بدن نظير مسموميت يا اختلال تهديد آميز خوني; واکنش همه جانبه ي زيستي جهش زائي اندامي، قابل پيش بيني است. جهش زائي اندامي، فرايندي زيستي و برنامه ريزي شده براي ايجاد يک تومور منحصربفرد و نو جهت تصحيح اختلال يا مسموميت است.
جيوئلي در مصاحبه اش اظهار کرد: "فرايند باز زيستي-انگيزشي، اگر نگوئيم قرن ها، براي سالها به اشتباه به عنوان سرطان تشخيص داده شده است. مرگ زائي(بدخيمي) زماني رخ مي دهد که جهش زايي اندامي در ايجاد موفقيت آميز يک اندام جديد شکست مي خورد. سلول هاي جهش يافته به خودي خود و يا در شکل تومورها، سبب مرگ نمي شوند. آنها نشانه اي از مسموميت يا ديگر اختلالات خوني هستند."
به هنگام سم زدائي بدن فرد، که با هدف مشارکت سلول ها براي درمان حالت غيرطبيعي شيميايي خون صورت مي گيرد، شانس بهبود بيماري افزايش خواهد يافت، نه اينکه تغييرات بدن شخص، صرفا مشکلات را افزايش دهد.
از نظر کميت زيرلايه هاي غيرطبيعي که ضروري است تغيير داده شوند، محدوديت هايي براي توسعه موفقيت آميز و عملکرد نهايي يک تومور ]خوش خيم[ وجود دارد. در سطحي از اختلال يا مسموميت، امکان دارد که اداره کردن، جريان عمل و تغيير براي يک تومور از ظرفيت بالقوه آن فراتر رود.
"براي مثال، مردي بود که براي سي سال، روزي 48 عدد سيگار مي کشيد تا اينکه فوت کرد... و او يک تومور داشت. تمام بدن او که شامل تومور نيز بود، مرد. آن بسيار بيش از حد بود."
جيوئلي از طريق ادراک خود از جهش زايي اندامي و کارکرد بهبود بيماري آن به عنوان فرايندي بسيار منظم و متوالي، امکان بهبود بيماري را براي شش فرد با انواع مختلفي از سرطان فراهم نمود. در تمامي موارد، بهبود بيماري ها در کمتر از يک ماه اتفاق افتاد.
در هر مورد، وي با اين افراد زندگي و کار کرد و يک برنامه مناسب، مطابق با سبک زندگي و نيازهاي خاص هر يک از آنها طراحي نمود. جيوئلي از طريق يک فرايند پيشرفته، رژيم همه چيز خواري اين افراد را با يک رژيم گياه خواري جايگزين کرده و با تمرين هاي شفابخشي طبيعي، به اين افراد کمک نمود تا از سرطان مغزي، سرطان خون، سرطان غدد لنفاوي، سرطان پروستات، سرطان روده بزرگ و سندرم ميلو ديسپلازي که يک شرايط پيش سرطاني است، شفا يابند.
سي نه آ; در يک مشاهده عيني پزشکي اين امر را تجربه کرد که چگونه به اتفاق همسرش که يک پزشک اورژانس40 ساله است، از کتاب جيوئلي استفاده کردند تا برادر شوهرش، لاري را راهنمايي کنند تا بيماريش بهبود يابد. لاري از يک نوع نادر از مزوتليوما رنج مي برد و به او گفته بودند که شش ماه تا يک سال زنده خواهد ماند.
"لاري تغييرات عمده اي در رژيم غذايي اش ايجاد کرد; عادات قديمي اش را اصلاح نمود، الگوهاي قديمي فکري اش را تغيير داد، سرنوشتش را معکوس کرده و مجددا دوي سرعت را آغاز نمود. هم اکنون لاري از بيماري بهبود يافته و به خوبي زندگي مي کند. وي به تازگي طي چند هفته گذشته، يک مسابقه دوي نيمه ماراتون را به پايان رسانده و به يکي از فعالان قربانيان مزوتليوما تبديل شده است.
 
نويسنده : دکتر معصومه خسروي (استاديار دانشگاه)
به همت : زهرا سلیمانی

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.