لجاجت، ترس و توجیه این سه حالت نورتیک [عصبی]، اغلب علت اصلی ناتوانی افراد در مهار خویشتن هستند.درک آن ها ساده است، توجیه اندکی جالب است و در غالب موارد چنان ناخود روی می دهد آگاهانه روی می دهد که بررسی دقیق تر آن مفید خواهد بود.
لجاجت : اگر والدین شما مدام در کارتان مداخله کنند و حس کنید آن ها سعی می کنند به جای شما زندگیتان را اداره کنند، مقاومت در برابر آن ها ساده است.اگر دستورهای آنان به شما در مورد کم کردن وزن، خوب درس خواندن، تمیز کردن گاراژ، و مانند این ها باشد، ممکن است شما به شکلی لجوجانه و انتقام جویانه، درست خلاف کاری را که گفته شده است انجام دهید، ...فقط برای آن که ثابت کنید آن ها واقعا نمی توانند شما را به انجام دستور های خودشان وادار کنند.به نظر نمی رسد که شما در نتیجه ی مهار نکردن خویش، قادر به انجام چنین کارهایی نباشید، بلکه از این عصبانی هستید که به شما دستور داده شده است این کارها را بکنید و این شما را وادار می کند تا با استفاده از حربه ی مهار خویشتن از انجام کار امتناع کنید.در حالت تنازع قدرت فرد سعی می کند به دیگری ثابت کند که کنترل اعضا در دست اوست.بنابراین سعی کنید رئیس خودتان باشید.وارد نزاع قدرت نشوید.هر یک از ما تا جایی صاحب اختیار خویش است که کس دیگری، جز از راه توسل به زور و خشونت، نتواند او را به انجام کاری وادار کند.
ترس : ترس دومین عاملی است که به شکل نورتیک، مانع فرد برای مهار خویشتن می شود.ترس از شکست، ترس از مورد انتقاد قرار گرفتن، یا ترس از هر چیز دیگری ممکن است سد راه شما در انجام کاری شود که می خواهید انجام دهید.
توجیه : کسانی که دچار ضعف در مهار خویشتن هستند، شباهت زیادی به معتادان به الکل دارند.آن ها برای باور آنچه می خواهند باور داشته باشند، پوچ ترین استدلال های قابل تصور را ارئه می کنند.منبع : کتاب اینگونه می توانید
نویسنده : دکتر پال هاوک
مترجم : دکتر ناصر بلیغ
فرستنده : فرشته حلاجی

1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.