نظم دادن به داروخانه منزل

نظم دادن به داروخانه منزل

29 شهریور 1395 , بازدید ها: 193

مصرف بی رویه داروها موجب ایجاد مقاومت دارویی و آنتی بیوتیکی در بدن می شود.
[..]

داروها: عوارض قرص های مسکن

داروها: عوارض قرص های مسکن

29 مرداد 1393 , بازدید ها: 653

این قرص ها قرار است دوست شما باشند، همدم هایی که درد شما را آرام کنند و نگذارند
[..]