پزشکي: سکته قلبی

پزشکي: سکته قلبی

12 مهر 1389 , بازدید ها: 984

عوامل خطر برای بیماری عروق کرونرو حمله قلبی شامل: سیگار فشار خون بالا چربی زیاد [..]