صفحه اصلي > بهداشت و درمان, پزشکی > پزشکي: بلدی مسواک بزنی؟

پزشکي: بلدی مسواک بزنی؟


7 دی 1389. نويسنده: maryam.pourmohammadi
بلدی مسواک بزنی؟بيش از نيمي از مردم روش صحيح مسواک زدن را نمي دانند

يک دندانپزشک ترميمي گفت: با وجود آموزش هاي فراوان بهداشت دهان و دندان بيش از نيمي از مردم هنوز روش مسواک زدن صحيح را نمي دانند.
ليلا نصيري خانلر در گفت وگو با فارس اظهار داشت: برخي افراد با شدت بسيار مسواک را بر روي دندان و لثه هاي خود مي کشند که منجر به خونريزي مي شود و باعث صدمات سطحي به لثه مي شود که اين امر کاملا اشتباه است.

ناآگاهي روش مسواک زدن صحيح باعث عدم تميزي دندان هاي آسياب

نصيري خانلر افزود: بسياري از افراد تنها به تميز کردن دندان هاي جلويي و در نهايت دندان هايي که در رديف مقابل دهان وجود دارد اکتفا مي کنند و در بسياري از مواقع دندان هاي آسياب و عقب دهان خود را تميز نمي کنند...اين دنداپزشک ترميمي گفت: افراد در وهله نخست بايد مسواک مناسبي که از جنس مرغوب باشد تهيه کنند و در گام بعد يک مسواک بايد نرمي خاصي داشته باشد تا حتي با شدت عمل دست ها بر روي مسواک لثه ها صدمه نبيند و در نهايت نيز بتواند جرم هاي دندان را به خوبي پاک کند.
نصيري خانلر ادامه داد: موهاي نايلوني در قسمت هاي مختلف سر مسواک با زاويه هاي متفاوت بايد قرار گرفته باشد تا توانايي بهتري در تميز کردن نواحي مختلف دندان داشته باشد همچنين برش هاي متفاوتي به دسته موهاي نايلوني بايد داده شود تا بهتر روي سطوح دنداني قرار گيرد.
وي تصريح کرد: بلندي و کوتاهي دسته هاي مو در قسمت هاي مختلف سر مسواک نيز مي تواند در بهتر تميز کردن دندان ها موثر واقع شود.

حداقل3 دقيقه زمان مناسب
براي مسواک زدن صحيح


نصيري خانلر بيان کرد: در يک مسواک زدن صحيح بايد حداقل 3 دقيقه زمان صرف شود زيرا در غير اين صورت فلورايد خمير دندان تاثير واقعي خود را بر روي دندان و لثه ها بر جا نخواهد گذاشت.
وي اظهار داشت: تميز کردن و جرم گيري دندان هاي آسياب بسيار پر اهميت تر از دندان هاي جلويي دندان هستند زيرا بيشترين عملکرد و وظايف جويدن مواد غذايي بر عهده اين گروه از دندان ها است و متعاقبا مواد غذايي و جرم بيشتري در سطح و بين اين دندان ها رسوخ مي کند.
عدم مسواک زدن صحيح باعث بيشترين ترميم بر روي دندان هاي آسياب
اين دندانپزشک ترميمي گفت: بيشترين ترميم هاي دنداني نيز بر روي دندان هاي آسياب صورت مي پذيرد که يکي از عوامل اصلي پوسيدگي هاي اين دندان ها عدم آگاهي صحيح افراد در روش و استفاده کردن از مسواک براي تميز کردن دندان هاست.
نصيري خانلر خاطرنشان کرد: در مسواک زدن، افراد بايد توجه بيشتري براي تميز کردن دندان هاي آسياب و عقبي دندان هاي خود صورت دهند و بدون هيچ گونه عجله و شدتي به صورت بسيار آرام و طبق آموزش هاي صحيح مسواک زدن، دندان هاي خود را تميز و عاري از ميکروب کنند و آگاه باشند که فشار بر روي مسواک و در نهايت خونريزي هاي لثه به هيچ وجه روش صحيح مسواک زدن دندان ها نيست.

به همت : زهرا سلیمانی

بازگشت