صفحه اصلي > بهداشت و درمان, روانشناسی > روانشناسي: تسکين از راه مقايسه مشکلات خود با ديگران

روانشناسي: تسکين از راه مقايسه مشکلات خود با ديگران


15 اسفند 1389. نويسنده: maryam.pourmohammadi
همه انسان‌ها در زندگي‌شان اشتباهات زيادي مي‌کنند و افسوس مي‌خورند. دانشمندان کشف کرده‌اند که مقايسه ميان مشکل و حال خود با افراد ديگر مي‌‌تواند انسان‌ها را آرامش بدهد، به خصوص زماني که مشکلات ديگران بزرگتر باشد.
معمولا انسان‌ها پس از تصميمي اشتباه در زندگي‌شان افسوس مي‌خورند. اما پژوهشگران به تازگي دستورالعملي يافته‌اند که با توسل به آن مي‌توان با تاسف پس از تصميمي اشتباه مقابله کرد...يک گروه علمي از دانشگاه مونترال کانادا در نشريه‌ "شخصيت و روانشناسي اجتماعي" Personality and Social Psychology Bulletin مي‌نويسد، افرادي که تصميمي اشتباه گرفته‌اند، زماني که خود را با کساني مقايسه مي‌کنند که مشکلات بزرگتري دارند، حالشان بهتر مي‌شود. ممکن است اين موضوع به نظر عجيب برسد، اما تحقيقات نشان مي‌دهد که واقعيت دارد.

تاسف بخاطر وقت کم براي خانواده يا پشيماني به‌دليل ازدواج با شخص نامناسب

پژوهشگران براي انجام تحقيق خود از صد فرد مختلف در رابطه با تصميمات شخصي اشتباه‌شان، فرصت‌هاي از دست داده يا کمبودهايشان سوال کردند. آنها قصد داشتند کشف کنند که شرکت‌کنندگان در اين تحقيق چگونه با احساس تاسف و پشيماني خود کنار مي‌آيند. از جمله موضوعاتي که اين افراد مطرح کرده بودند تاسف درباره‌ آن بود که با خانواده خود کم وقت مي‌گذرانند يا پشيماني ازآن که با شخصي نامناسب ازدواج کرده‌اند. افزون بر اين، شرکت‌کنندگان در پژوهش بايد مي‌گفتند که آيا فکر مي‌کنند در آينده قادر به جبران اين اشتباهات هستند يا نه. بدين ترتيب دانشمندان توانستند اطلاعاتي درباره شدت احساس تاسف و پشيماني افراد دريافت کنند. پژوهشگران همچنين از شرکت‌کنندگان خواستند که در پرسش‌نامه‌اي خود را با همسن‌‌هايشان مقايسه کنند؛ به اين صورت که ببينند آيا مشکلات آنها سخت‌تر و حساس‌تر از مشکلات خودشان است يا نه.

چگونه احساسات کمرنگ مي‌شود

در پايان دانشمندان از شرکت‌کنندگان در اين پژوهش خواستند که وضعيت احساسي خود را در سال گذشته و در دو ماه اخير توصيف کنند. از مقايسه‌ي ارزيابي آنان، دانشمندان نتيجه گرفتند که شرکت‌کنندگان چگونه با مشکلاتشان در طول يک سال کنار آمده‌اند. براي مثال، کسي که سال گذشته حال خوبي نداشته است، گفته که در دو ماه گذشته شاداب بوده است. اين موضوع نشان مي‌دهد که اين شخص راه حل موثري براي حل مشکلات خود پيدا کرده است.

نتايج تحقيق

زماني که شرکت‌کنندگان در پژوهش احساس مي‌کردند که حال افراد دور و برشان بدتر از خودشان است، احساس نامطبوع خود را در درازمدت از دست مي‌دادند. همچنين کساني که مي‌ديدند مشکلات افراد ديگر عمده‌تر و جدي‌تر از مشکلات خودشان است، در دو ماه اخير احساس بهتري نسبت به سال گذشته داشتند. براي گروه علمي دانشگاه مونترال روشن است که مقايسه‌ ناآگاهانه مشکل و حال خود با افراد ديگر، شيوه‌اي براي فراموش‌کردن مشکلات خود است.


به همت : زهرا سلیمانی


بازگشت