روزی 15 دقیقه بخندید

روزی 15 دقیقه بخندید

17 مهر 1397 , بازدید ها: 609

حداقل 15 دقیقه خنده در روز می‌تواند همانند ورزش و داروهای کاهنده کلسترول از قلب
[..]

نشانه های افسردگی فصلی

نشانه های افسردگی فصلی

5 مهر 1397 , بازدید ها: 283

وقتی روزها کوتاه تر می شود، آفتاب کمتر در آسمان می درخشد و هوا سردتر می شود حال
[..]