فوائد خنده

فوائد خنده

17 تیر 1396 , بازدید ها: 286

خنده هورمون سوروتونین را افزایش داده و باعث احساس سرخوشی در انسان می شود...
[..]

روان‌شناسی پارک خودرو

روان‌شناسی پارک خودرو

17 اردیبهشت 1396 , بازدید ها: 101

هر جا بروید، اول باید خودرویتان را پارک کنید. با این‌که گفتنش آسان‌تر از عمل
[..]

الگو ها و تفاوت های رفتاری

الگو ها و تفاوت های رفتاری

17 اردیبهشت 1396 , بازدید ها: 765

شیوه های ارتباطی افراد با یکدیگر باید،کم و بیش،ناشی از نوع شخصیت و منش رفتاری
[..]