تاريخي: نام

26 مرداد 1390   maryam.pourmohammadi   علوم انسانی, تاریخی   0 نظر   386 بازدید   |

نام کوروش تاریخی
نام
در سنگ نبشته های شاهان پارسی هخامنشی نام او را (کور) یا کورش=کوراتوس) آمده است. در کتیبه های بابلی، نبونید شاه معاصر با او، وی را کوروش خوانده است. در تورات کورُش- کورِش آمده است. یونانیان وی را کورُش می نامیدند...و این نام پس از آنکه به اروپا رفت، سیروس (سایروس(Sayros) شده است. مورخین اسلامی از جمله ابن العبری، بیرونی، مسعودی، طبری، حمزه اصفهانی و دیگران نیز همین نام را آورده اند. اما استرابون مورخ، نام دیگری را از جمله"آگراداتیس" (Agradates) برای او نوشته که این نام درست نیست. چرا که استرابون باور دارد که کوروش بعد ها نام خود را از روی نزدیک پارسه پولیس(شهر پارسی ها یا تخت جمشید) که همان رود کارون باشد گرفته است، در حالیکه نام این رود از نام کوروش گرفته شده. وانگهی دو شخص بیشتر در این خاندان بنام کوروش پادشاه بوده اند، کوروش از نژدا پارسیان بود و پایه سرودهایی که تاکنون حفظ و سینه به سینه به ما رسیده است، کودکی بود به غایت زیبا و دارای خصالی بس نیکو که خلقی شریف داشت. با رأفت، دوست و هوادار دانایی و عاشق افتخار و پیروزی و این نزد مردم باستان از معیارهای رایج یک سرشت نیک است. بر طبق آداب و سنن ایرانی رشد و پروش یافت، این آداب در عصری که بیشتر کشورها معطوف به خیر عامه و مصالح مملکتی بودند، بود. در قوانین و آداب ایرانی همواره اصل بر پیشگیری از دست زدن به منشهای ناپسند اخلاقی بود واینکه مردم مرتکب اعمال قبیح و ننگ آور نشوند، تا واسطه آن به تنبیه و باز خواست نیازمند گردند. آیین دوست سریع در میان هم قطاران و برقراری ارتباط محبت آمیز از جمله ویژگی های برجسته در نوجوانیش و نزد مادها به شمارها می رفته و او را بسیار گرامی و شهره ساخته بود تا جایی که در این سفر حتی او نخستین تجربه جنگی اش را به همراه پدبزرگ و دایی خود سپاگزارس آزمود. هنگامی که به رشد کامل رسید هیچگاه سجایای اخلاقی را که برای آدمی نیاز است، از نظر دور نمی داشت و این منشها ملکوتی را برای انسان نخست، در پرستش خدا، دوم در گسترش برابری میان آنان، سوم رفتار ملایم و چیرگی بر نفس و سرانجام اینکه آن از هر نظر فراهم است، شخصأ دوری کند، چه این روش ناپسند شخص را از پرداختن به کارهای بزرگ و مهم باز می دارد و کوروش سخت پایبند بود.


به همت : مرضیه بخشایی

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.