وفات ام البنین

باغ گل یاس سلام علیک *** مادر عباس سلام علیک

معرفتت زبانزد عالم است *** هر چه بگویم ز وصفت کم استای شده محرم به ولای علی *** فاطمه دوم بیت علی

اختر تابنده برج ادب *** شیرزن خیل زنان عرب

باغ گل یاس سلام علیک *** مادر عباس سلام علیک

معرفتت زبانزد عالم است *** هر چه بگویم ز وصفت کم است

تو عالم و صابر و آزاده ای *** چهار پسر بهر علی زاده ای

چهار پسر نه چهار قرص قمر *** چهار ستاره چهار نور بصر

تو گفته ای ای گل باغ عفاف *** با پسر فاطمه شام زفاف

کی همه جا چشم و چراغ همه *** منم کنیز مادرت فاطمه

همدم نور احدی فاطمه *** عروس بنت اسدی فاطمه

تو بانوی بیت علی گشته ای *** دور حسین بن علی گشته ای

تا که در آن بیت مقرب شدی *** از دل و جان عاشق زینب شدی

به همت: محمدجواد کریمی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.