سرزمین بحرین: این سرزمین در روزگار رسول الله (ص) بلاد ساحلی جنوب خلیج فارس، از بصره تا عمان را در بر می گرفت، و از سوی شمال به بصره ، و از مغرب به یمامه، و از جنوب به بیابان بزرگ ربع الخالی محدود می شد. قصبه بحرین، شهر هجر بود، و شهرهای دیگر آن قطیف، زاره ، بیتوته، احساء،غابه و دژهای آن جوانا، مشقر و صفا بودند. در این صورت، بحرین امروزی جزیره اوال است که به اعتبار مجاورت با سرزمین بحرین ، به آن نسبت داده شده است.سرزمین بحرین، جزو مملکت ایران بود...و در بیابان های آن ، اعرابی از قبایل تمیم و عبدالقیس و بکر بن و اوائل از ربیعه زندگی می کردند. بیشتر مردم این سرزمین، پیرو آیین زرتشتی و گروهی یهودی، مسیحی و بت پرست و آثار توتمیسم، به شکل اسب پرستی در میان آنان رواج داشت.از سوی دربار ساسانی، منذر بن ساوی از بنی حنظله بن تمیم بر اعراب آن دیار فرمانروایی داشت، و سی بخت به عنوان مرزبان هجر گمارده شده بود. رسول الله (ص) در سال هشتم هجری، یکی از یاران خود به نام علاء بن عبدالله حضرمی را برای دعوت مردم بحرین به اسلام، با نامه ای به نزد منذر بن ساوی و سی بخت فرستاد.آن دو اسلام آوردند، و به همراه آنان همه اعراب آن دیار، و برخی از ایرانی ها مسلمان شدند. علاء بن حضرمی با گروهی از زردتشتی ها و یهودیان و مسیحیان که اسلام نیاوردند، پیمان بست، و با آنان مصالحه کرد که جزیه بپردازند. منذر بن ساوی، گروهی از اهالی هجر را به مدینه منوره اعزام کرد. رسول الله (ص) به وسیله آنان ، نامه ای برای مردم هجر ارسال کردند که در آمده است:(( من شما را به خدواند و به جان های خودتان سفارش می کنم که پس از هدایت، راه گمراهی نپویید، و پس از رشد، راه انحراف نپیمایید. بعد، خبر کارهای شما به من رسید، هریک از شما نیکی کند، گناه بدکاران بر وی نخواهد بود. چون امرای من نزد شما آیند، از ایشان اطاعت کنید، و آنان را در امر خدواند، یاری رسانید)). مر زبان هجر نیز طی نامه ای رسول الله (ص) شفاعت قوم خود را کرد. رسول الله (ص) نیز تقاضای او را پذیرفتند ، و او را به نماز و زکات و دوستی با مومنان سفارش کردند. فرمانروایان و مردم بحرین با عمال الله (ص) هم کاری گسترده ای به عمل آوردند. آن گونه که وقتی رسول الله (ص) از علاء بن حضر می خواستند صدقات و جزیه و عشور جمع آوری شده را نزد وی بفرستد، علاء هشتاد هزار درهم نزد آن حضرت ارسال کرد.

فرستنده : مرضیه بخشایی

منابع و مأخذ

1-    جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام

2-    پروکوپیوس، جنگ های ایرانی و روم 

3-    کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.