تاريخي: نام کوروش

25 مهر 1389   maryam.pourmohammadi   علوم انسانی, تاریخی   0 نظر   412 بازدید   |

در سنگ نبشته های شاهان پارسی هخامنشی نام او-(کور) یا (کوروش=کوراتوس) آمده است. در کتیبه های بابلی، نبونید شاه معاصر با او، وی را کوروش خوانده است. در تورات کورش آمده است . یونانیان وی را کورش می نامیدند، و این نام پس از آنکه به اروپا رفت، سیروس(سایروس(Sayros ) شده است. مورخین اسلامی از جمله ابن العبری، بیرونی، مسعودی، طبری، حمزه اصفهانی و دیگران نیز همین نام را آورده اند...اما استرابون مورخ، نام دیگری را از جمله " آگرداتیس" (Agradates ) برای او نوشته که این نام درست نیست. چرا که استرابون باور دارد که کوروش بعدها نام خود را از روی نزدیک پارسه پولیس( شهر پارسی ها یا تخت جمشید ) که همان رود کارون باشد گرفته است، در حالیکه نام این رود از نام کوروش گرفته شده. وانگهی دو شخص پیشتر در این خاندان بنام کوروش پادشاه بوده اند، کوروش از نژاد پارسیان بود و بر پایه سرودهایی که تاکنون حفظ و سینه به سینه به ما رسیده است، کودکی بود به غایت زیبا و دارای خصالی بس نیکو که خلقی شریف داشت. با رافت، دوست و هوادار دانایی و عاشق افتخار و پیروزی و این نزد مردم باستان از معیارهای رایج یک سرنوشت نیک است. طبق آداب و سنن ایرانی رشد و پرورش یافت، این آداب در عصری که بیشتر کشورها معطوف به خیر عامه و مصالح مملکتی بودند، بود. در قوانین و آداب ایرانی هموراه اصل بر پیشگیری از دست زدن به منشهای ناپسند اخلاقی بود و اینکه مردم مرتکب قبیح و ننگ آور نشوند، تا واسطه آن به تنبیه و بازخواست نیازمند گردند. آیین دوست یابی سریع در میان هم قطاران و برقراری ارتباط محبت آمیز از جمله ویژگی های برجسته در نوجوانیش و نزد مادها به شمار می رفته و او را بسیار گرامی و شهره ساخته بود تا جایی که در این سفر حتی او نخستین تجربه جنگی اش را به همراه پدربزرگ و دایی خود سپاگزارس آزمود. هنگامی که به رشد کامل رسید هیچگاه سجایای اخلاقی را که برای آدمی نیاز است، از نظر دور نمی داشت و این منشهای ملکوتی را برای انسان نخست، در پرستش بهترین سرمشق و دستور میانه گزینی را در آن می دانست که آدمی از لذتهای شهوانی که وسایل آن از هر نظر فراهم است، شخصا" دوری می کند، چه این روش ناپسند شخص را از پرداختن به کارهای بزرگ و مهم باز می دارد و کوروش سخت بدان پایبند بود.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.