پس از این استقبال گرم و با شکوه، اینک زمان آن رسیده بود که هنرمندان با هنرنمایی خود، برنامه هایی شاد برای شاه و میهمانانش به نمایش گذارند. این بخش از جشن ها که علاوه بر مناسبت ذکر شده، ممکن بود مناسبت خاصی و تنها به منظور اجرای برنامه ای ویژه مانند بر مناسبت ذکر شده، ممکن بود بدون مناسبت خاصی و تنها به منظور اجرای برنامه ای وِیژه مانند انتخاب شاطر و یا به منظور خوشایند شاه برگزار می شود، برنامه های متنوع و متعددی را شامل می شد که حکایت از سنت های مردم(( اصفهان)) دارد...

گردش شاه به همراه میهمانان خارجی و درباریان در شهر و مشاهده ی آذین بندی و چراغانی شهر، که عمدتا" میدان رقابتی برای صاحبان حرف و کاسبان کوچه و بازار بود، اولین برنامه ی این جشن ها محسوب می شد. برنامه ی گردش در شهر، عموما" در شب ها برگزار می شد و به این ترتیب، چراغانی جلوه بیشتری پیدا می نمود. آتش بازان در این برنامه ها، اوج هنر خود را به نمایش می گذاشتند. به کارگیری چرخ های دوَار و روشن کردن مشعل های این چرخ ها و که نمونه ای از آن شامل دوازده چرخ و هر چرخ هزار چراغ داشت، استفاده از حیوانات برای حمل آتش و چراغ ها، ساختن مناره های مقوایی و آتش زدن آن ها و به کارگیری توپ های جنگی، نمونه هایی از برنامه های آتش بازان بود . عیش و عشرت، می گساری، حضور در قهوه خانه ها شامل نوشیدن قهوه، شرکت در مجمع شعرا و شاهنامه خوانان، مشاهده ی رقص و پایکوبی نوجوانان پسر و شنیدن ساز و آواز رامشگران، بخش دیگری از برنامه ی این جشن ها محسوب می شد.برنامه جشن در روز شکل دیگری به خود می گرفت . این برنامه، شامل مشاهده ی بازی ها و  ورزش های معمول در میدان (( نقش جهان)) بود که در برخی مواقع شاه نیز خود در انجام بازی، چوگان، قپق اندازی، تیر اندازی و زوبین اندازی و برگزاری مسابقه دو میدانی به منظور انتخاب شاطر، که این برنامه ها همراه با برنامه ها همراه با برنامه های جنبی دیگری شامل جشن و پایکوبی، رقص و آواز،آب پاشی و تزیین کوچه ها و خیابان های محل عبور شاطر و پذیرایی های گوناگون بود.شعبده بازی و هنرنمایی بندبازان از دیگر بخش های جالب و جذاب جشن های رسمی محسوب می شد. حضور هنرمندان بندبازان و بالا و پایین رفتن از طناب های باریک، که نمونه ای از آن محسوب می شد. حضور هنرمندان بندباز و بالا و پایین رفتن از طناب های باریک، که نمونه ای از آن را ((فیگوئروا)) در مقابل مسجد جامع شهر مشاهده کرده و اعمال آن ها را کاملا عجیب و جذاب بود که سیاحان اروپایی را به توجه وا می داشت. از میان برنامه های جشن های رسمی، نمایش جنگ حیوانات از اقبال عمومی بیشتری برخوردار بود. میدان(( نقش جهان اصفهان)) به یکباره مملو از جمعیت شده و نمایش جنگ حیوانات به اجرا در می آمد. در این برنامه عموما" حیواناتی نظیر قوچ، گاو و پرندگان به جان هم انداخته می شدند ویا حیوانات وحشی نظیر گرگ، شیر و پلنگ در میان جمعیت رها می شد. و این حیوانات که از سر و صدای مردم با موجود داشتن جاذبه و ایجاد تنوع در برنامه ها، برخی مواقع خسته کننده و توام با خطراتی نیز بود.

 

فرستنده: مرضیه بخشایی

 

منابع:

1-    افوشته نطنزی. محمود بن هدایت الله: نقاره الاَثار فی ذکر الاخیار، به اهتمام احسان اشراقی

2-    اولئاریوس. آدم : سفرنامه اوالئاریوس، ترجمه احمد بهپور

3-    بیات. اروج بیک: دون ژوان ایرانی، با حواشی و یادداشت های لسترنج، ترجمه مسعود رجب نیا

4-    تاورنیه.ژان باتیست: سفرنامه تاورنیه، ترجمه ابوتراب نوری، تجدید نظر حمید شیرانی

5-    ترکمان.اسکندر بیگ:تاریخ عالم آرای عباسی، به سعی و اهتمام ایرج افشار  جلد اول و دوم

6-    شاردن.ژان: سفرنامه شاردن، ترجمه محمد عباسی، جلد دوم و هشتم

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.