بشر از دیر باز همواره به فکر خود آرایی و نمایاندن زیبایی های خود بوده است. مردان دربار هخامنشی در کنار فتوحات و کشور گشایی های زیاد به فکر تجملات و زیور آلات نیز بوده اند. تحقیقات تاریخی و شواهد به دست آمده از نگاره ها و سنگ نبشته ها نشان دهنده ی این موضوع است که مردان ایرانی از هیچ زیوری روی نمی گرداندند .
گزنفون که خود شخصا" با امپراتوری هخامنشی آشنا بود کوروش را این گونه توصیف می کند: « دید که او غرق در زیور و جواهر است خط زیر چشمانش را کشیده پوستش را آراسته و کلاه گیسی بر سرو او همچنین از پیراهن های ارغوانی ، نیم تن ها، گردن بندها و دستبندها استفاده کرده است.»...ظاهرا" ایرانی ها به روغن های معطر نیز، مانند زیور آلات ، توجه داشته اند.
در نگاره های کاخ داریوش و به تقلید از این نگاره های کاخ های جانشینان داریوش، اغلب خدمتکاری دیده می شود که در حال حمل شیشه ای از روغن معطر و حوله است. این شیشه ها شکلی کاملا" مخصوص به خود دارند. اصل این شیشه ها از مصر بود. معمولا" تفاوتی میان وسائل آرایش زنانه و مردانه نمی توان یافت، لابد آقایان آراسته، به آینه نیز نگاه می کرده اند. پشت قاب آینه ها را تصویر اندام دو شیر که پشت به هم نشسته، سرشان را به میانه ی قاب برگردانده اند، به زیبایی پر کرده است.
گاهی هم دسته آینه از یک تندیس تشکیل می شد. نقش مهری استوانه ای در لوور زنی را در حال آرایش نشان می دهد. زنی متشخص در حالی که روی چهار پایه ای نشسته و پاهای اش را روی زیر پایی گذارده به آینه نگاه می کند. ندیمه ای که در پشت سر او ایستاده مشغول باد زدن او است.مقابل او خدمتکاری دیگر با شیئی غیر قابل تشخیص ایستاده است. شاید این خدمتکار یک اسفنج یا یک کلاه گیس در دست دارد.
شانه ها از چوب و عاج بود و همیشه دندانه های یک طرف را درشت و دندانه های دیگر را ریز می ساخته اند. فضای چهار گوش میان دولبه ی دندانه دار هنرمندانه تزیین می شد.
در امپراتوری بزرگ ایران سرمه دان در همه جا به چشم می خورد و به قول گزنفن مردها هم از آن استفاده می کرده اند. سرمه دان ها را اغلب از شیشه ی الوان ، که به صورت مطبق و مثلا" یک در میان زرد و آبی و یا قهوه ای روشن آن، در چند مورد که برجای مانده، به میله سرمه ی بلندی متصل است. سرمه دان های چهار گوش که به طرف پایین کمی باریک تر است و اغلب چهار برآمدگی بر شانه دارد مشخصا" سرمه دان هخامنشی شناخته شده است. به این شکل از سرمه دان فقط در حوزه ی فرهنگ ایران بر می خوریم. سرمه دان های برنزی را گاهی به صورت تندیس و آن هم اغلب تندیس زنی با لباس چین دار هخامنشی می ساخته اند.به همت : مرضیه بخشایی

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.