دحوالارض

دحوالارض

19 شهریور 1394 , بازدید ها: 936

دحوالارض
[..]

عرفان:پادشاه ژنده پوش

عرفان:پادشاه ژنده پوش

4 آبان 1391 , بازدید ها: 1649

این بار میخواهیم داستان زندگی پادشاهی را بگوییم که یک شبه تمام ثروت و مکنت خود
[..]

فلسفي: خارج از گود

فلسفي: خارج از گود

15 بهمن 1389 , بازدید ها: 936

بحث فلسفی در خصوص درگیری عاطفی مخاطبان با فیلم ها ، با معمایی شروع می شود که
[..]