مناسبتها: عرفه و روز نیایش

مناسبتها: عرفه و روز نیایش

24 آبان 1389 , بازدید ها: 675

شب نهم از شب‎های متبرك و شب مناجات با قاضى الحاجات است و توبه در آن شب مقبول و [..]