دعای روز بیستم ماه رمضان

دعای روز بیستم ماه رمضان

5 خرداد 1398 , بازدید ها: 868

خدایا بگشا برایم در آن درهاى بهشت و ببند برایم درهاى آتش دوزخ را و توفیقم ده در [..]

دعای روز سیزدهم ماه رمضان

دعای روز سیزدهم ماه رمضان

29 اردیبهشت 1398 , بازدید ها: 1 073

خداوندا مرا از ناپاكي و پليدي پاك فرما و در اين روز، بر مقدراتي كه شدني است، [..]

دعای روز یازدهم ماه رمضان

دعای روز یازدهم ماه رمضان

27 اردیبهشت 1398 , بازدید ها: 1 092

خدایا دوست گردان بمن در این روز نیكى را و نـاپسند بدار در این روز فسق و [..]

اعمال روز دهم ماه رمضان

اعمال روز دهم ماه رمضان

26 اردیبهشت 1398 , بازدید ها: 1 089

خداوندا مرا در این روز از آنان که در تمام امور بر تو توکل کنند و نزد تو فوز [..]

دعاى روز نهم ماه رمضان

دعاى روز نهم ماه رمضان

25 اردیبهشت 1398 , بازدید ها: 993

خداوندا! رحمت تو نه تنها بر دارايى هاى مادى ،كه اين روزها اغلب از داشتنشان [..]

دعاى روز هشتم ماه رمضان

دعاى روز هشتم ماه رمضان

24 اردیبهشت 1398 , بازدید ها: 547

خداوندا! تو تنها يار و غمخوار يتيمانى، تنها پناه آنان! حال كه مرا مهمان خود [..]