صفحه اصلي > علوم انسانی, تاریخی > تاريخي: عروسی

تاريخي: عروسی


28 شهریور 1389. نويسنده: maryam.pourmohammadi


در گذشته هر کشور یا شهر یا روستایی آئین های مخصوص به خود در جشن ها داشتند که با توجه به آئین ها جشن می گرفتند یکی از آئین ها مراسم عروسی بود. نه یک عروسی بلکه عروسی مهتاب فرزند بهمن بود باشکوه ترین مراسم بود.

مهتاب یکی از فرزندان سه همسر بهمن بوده که هر وقت بهمن عصبانی می شده همین که نام مهتاب آورده می شد چیزی شبیه به لبخند چهره عبوس بهمن را روشن می ساخت . قرار بود مهتاب با یکی از نجیب زاده ها ازدواج کند. نجیب زاده ای به نام ماهان...


این عروسی هفت شبانه روزی بود که با رسم و رسوم های مختلفی همراه بود . شروع مراسم این گونه بود : خمدتکاران آخرین دستکاریها را در تدراک جشن عروسی انجام می داد. مهمانخانه ، بخشی از کاخ که به روی همه مهمانان حتی کسانی که چندان آشنا نبودند گشوده بود، سرتاسر طبقه زیرین اقامتگاه خرده ساتراپ را تشکیل می داد. تا چند ساعت دیگر نخستین همسران مهمانها با خدم و حشم وارد می شدند.
خدمتکاران برکف مرمر تالار پذیرایی فرشهای گرانبهایی گسترده بودند که برخی از آنها از دورترین نقاط امپراتوری آورده شده بود. در هر گوشه از تالار پیکره ، وسایل تزیینی و ظروف سفالی منقوش نهاده بودند. همه اشیایی که مهمانخانه را در جشن عروسی زینت می داد، به منظور نمایش قدرت ایران و ثروت بهمن بود که به کشورش خدمت می کرد. پوران نیز کمتر از این اشیای گرانبها فریبندگی نداشت. او نخستین همسر روز موشیده بود او را با زیبایی و تشخص خود مفتخر سازد. او ازدواج کرده و هر روز کوشیده بود او را با زیبای و تشخص خود مفتخر سازد. او، آن روز، در حالی که به مچ دستها و پاها و گردنش حلقه های طلای مکملل به جوهرات گرانبها بسته و در میان گیسوان سیاهش چند گل سرخ و یاسمن نهاده بود که عطری شهوت انگیز می پراکند. هنگامی که نخستین بانوان پدیدار شدند، پوران در میان خدمتکارانش ایستاده بود تا به مهمانانش آب و دو شاب تعارف کنند و آنان را برای تماشای اشیای قیمتی که افتخار خانه به شمار می رفت، دور تالار بگردانند. پوران، در حالی که می رقصد این وظیفه را انجام می داد، چون سنت چنین بود که در طول هفت شبانه روز جشن، مادر عروس، به جز هماهنگ کردن پاهای خود با نوای یک موسیقی خیالی پدیدار نشود و برای اینکه مهمانان را بر سر شوق آورد، وانمود کند که با خوشحالی در حال رقصیدن ات. این یکی از آئین ها عروسی در زمان هخامنشیان بود.

ادامه دارد......
به همت : مرضیه بخشایی

بازگشت