مقالات سینمایی تازه های سینما نقد فیلم فیلم های آخرالزمانی صهیونیست فلسطین شکارچی شنبه صهیونیست مسیحی فیلم های صهیونیستی فیلم های فلسطینی اسرائیل سینمای سیاسی فیلم های روشن فکری ماهنامه سینما رسانه پرویز شیخ طادی saturday hunter www.majidakhshabi.com
درباره یک صهیونیست مسیحی
نقد فیلم سینمایی شکارچی شنبه به کارگردانی پرویز شیخ طادی
یکی از مشکلات بارز فیلم شکارچی شنبه عدم بررسی اندیشه صهیونیسم به طور دقیق است . پسر بچه (بنیامین) به طوری به نمایش گذاشته می شود که انگار صهیونیسم دوباره متولد شده است و یا ما متوجه نمی شویم که عروس مسیحی بوده یا یهودی، می توانست مسیحی باشد، می توانست یهودی باشد تا فیلم اشاره به صهیونیست مسیحی داشته باشد؛ اندیشه ای که صهیونیست امروز را تشکیل میدهد و امروز به شدت در حال پنهان شدن است...اندیشه ای که موضوع اصلیش موضوع اسرائیل هست. جالب است که قضیه اسرائیل و قضیه فلسطین را همین صهیونیست های مسیحی دو قرن قبل از صهیونیست های یهودی مطرح می کنند. یعنی در قرن هفدهم، وقتی که اولین صهیونیست های مسیحی به آمریکا مهاجرت می کنند به اصطلاح فاتحان آمریکا به حساب می آیند برای این مهاجرتشان، دلیلی الهی می آورند. آنها می گویند که این هجرت تکلیفی الهی است و این تکلیف الهی برای بازگشت مسیح موعود انجام می پذیرد. اما پس از این اتفاق یکی از سران آنها اعلام می کند که سرزمین موعود هیچ کدام از کشورهای اعلام شده نیست بلکه سرزمین موعود فلسطین است.
صهیونیسم مسیحی امروز وحشیانه تر از صهیونیسم یهودی می تازد. شما می بینید که تمام لشکرکشی های عراق و افغانستان و تمام داستان های انگلیس، امریکا و هزاروپانصد و شصت کانال رادیو و تلوزیونی که بیست و چهارساعته در حال کوبیدن بر تبل جنگ آخرالزمان هستند در دستان صهیونیست های مسیحی است.
فیلم شکارچی شنبه اولین فیلم سینمایی ایران است که به بررسی موضوع صهیونیست و در قبال آن به سرزمین فلسطین می پردازد. این فیلم در واقع مبانی فکری اسرائیل و صهیونیست را بررسی و آن را کنکاش می کند .
دو قسمت از داستان به نظر با کلیت روند آن هم خوانی ندارد؛ یکی بار اول که شنبه می خواهند به شکار بروند و دوم مذاکرات بین دولت فلسطینی ابومازن و صهیونیست ها. این قسمت ها با کلیت ساختار و روند داستانی فیلم یکسان نیستند. چون فیلم یک ساختار سمبلیک و رو به جلو دارد اما در این دو قسمت روایت فیلم داستانی می شود.
شاید روند و سرعت فیلم در یک سوم اول کند باشد و برای شروع مناسب نباشد اما از بعد از آن فیلم جان می گیرد و فیلم محکمی می شود .
شکارچی شنبه به لحاظ فضاسازی، پلان ها و سکانس پلان هایی که توسط کارگردان گرفته شده است، بسیار جذاب است . در واقع فیلم از آن جایی که بنیامین به محیط جدید عادت می کند و برای اولین بار به شکار می رود، در سرازیری جذابیت قرار می گیرد.
مقالات سینمایی تازه های سینما نقد فیلم فیلم های آخرالزمانی صهیونیست فلسطین شکارچی شنبه صهیونیست مسیحی فیلم های صهیونیستی فیلم های فلسطینی اسرائیل سینمای سیاسی فیلم های روشن فکری ماهنامه سینما رسانه پرویز شیخ طادی saturday hunter www.majidakhshabi.com
فیلم از نظر استراتژیک بسیار قابل تامل است. نسل جدیدی که در سرزمین های اشغالی زندگی می کند مدعی یک چیز اند؛ می گویند غصب و اشغال کار پدران ما بوده ما از این اتهام مبرا هستیم. اشغال را پدران ما انجام داده اند؛ شکارچی شنبه می گوید که اگر اشغال را پدران انجام دادند، پسران هم چنان دستشان به این خون آلوده است و آنها نمی توانند از این اتهام بری باشند. در فیلم های شبه روشنفکری که در سرزمین های اشغالی هم ساخته می شود به این مسئله اشاره می شود . می گویند آن اتفاق هایی که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده تا امروز کار پدران ماست اما در این فیلم بنیامین نماینده نسل امروز اسرائیل است که همچنان می کشد و همچنان مسلمان کش است و همچنان خون ریزی اولویت اولش برای بدست آوردن و غصب سرزمین های فلسطین است. اما چون فیلم سمبلیک ساخته شده است برداشت های دیگری نیز از آن می شود . نخست بنیامین یک آمریکایی است و چندین بار بر مسیحی بودنش تاکید می شود . نوع لباس پوشیدن و پوششی که با آن به فلسطین می آید و اسم بنیامین که یک اسم مشترک بین یهودیان و مسیحیان است، همه و همه همین نکته را تاکید می کند. این نگاه خیلی درست و به جاست که در شکارچی شنبه بیان شده است.
بنیامین در این فیلم یک بچه است . از بازی خوشش می آید، از تیراندازی و کارهای جدید خوشش می آید. اما یک جاهایی به روحیه بچه گانه اش لطمه وارد می شود. مثلا کشتن بر رویش تاثیر شدید دارد. روند تغییر بنیامین در طی روند داستان فیلم با توجه به ساختار سمبلیک فیلم چندان غیرمنطقی به نظر نمی رسد . همچنین او میزان تاثیرگذاری فیلم را چندبرابر می کند. خیلی ها می توانند با بنیامین همزادپنداری کنند. تغییر ناگهانی و رویکرد بنیامین در انتهای فیلم که شروع می کند به کشتن خیلی خوب درآمده است و بیننده را با شک مواجه می کند . برخلاف بعضی از فیلم های ایرانی که کنش ها و واکنش های یکی از کارکترهای اصلی آزار دهنده می شود و در آخر هم یک کار محیرالعقول شکل می گیرد که مخاطب نمی تواند با او همزاد پنداری کند، در اینجا بیننده کاملا با بنیامین همزاد پنداری می کند.
اما مهم ترین نکته استراتژیک فیلم شکارچی شنبه در پایان بندی فیلم دیده می شود که تولد یک آمریکایی صهیونیست است. این نکته در با به تصویر کشیده شدن خوابیدن بنیامین به صورت جنین روی زمین نمایان می شود . بچه ای که نشانه های بارز خلق و خوی یهودی را دارد اما سروشکلش آمریکایی است. آهنگ های آمریکایی گوش می دهد. نکته ظریف بعدی ارتباط ابتدا و انتهای فیلم است. پسربچه در ابتدای فیلم برای رسیدن به یک صهیونیت کامل و رهبر از آب گذرانده می شود و در آخر داستان هم که پدربزرگ را می کشد، از آب می گذرد!!

برگرفته از ماهنامه ""سینما رسانه""
به همت : طاهره جعفری
مسئول انجمن شعر

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.