ابو جعفر، امام محمد باقر (ع) پنجمين آفتابى است كه بر افق امامت، جاودانه درخشيد.زندگيش سراسر دانش و ارزش بود، از اين رو باقر العلوم ناميده شد، يعنى شكافنده دشواريهاى دانش و گشاينده پيچيدگيهاى معرفت.

خصلت آفتاب است كه هماره گام بر فرق ظلمت مى‏نهد و در لحظه‏هاى تاريك، بر افق زمان مى‏رويد تا ارزشهاى مهجور و نهان شده در سياهى جهل و جور را، دوباره جان بخشد و آشكار سازد.

او نيز در عصر حاكميت جور و تشتت انديشه‏هاى دينى امت اسلام، تولد يافت تا پيام آور معرفت و احياگر اسلام ناب محمدى (ص) باشد...ولادت
حضرت ابو جعفر، باقر العلوم، در شهر مدينه تولد يافت.و بر اساس نظريه بيشتر مورخان و كتابهاى روايى، تولد آن گرامى در سال 57 هجرى بوده است. اين نقل، با رواياتى كه نشان مى‏دهد امام باقر (ع) به هنگام شهادت جد خويش ـ حسين بن على (ع) ـ در سرزمين طف حضور داشته و سه سال از عمرش مى‏گذشته است هماهنگى دارد.

در روز و ماه ولادت آن حضرت نيز نقلهاى مختلفى ياد شده است:

الف ـ سوم صفر 57 هجرى.

ب ـ پنجم صفر 57 هجرى.

ج ـ جمعه اول رجب 57 هجرى.

د ـ دوشنبه يا سه شنبه اول رجب 57 هجرى.

بيشتر محققان با ترجيح نظريه نخست، يعنى سوم صفر آن را پذيرفته‏اند.

تبار والاى امام باقر (ع)
امام محمد باقر (ع) از جانب پدر و نيز مادر، به شجره پاكيزه نبوت منتهى مى‏گردد.

او نخستين مولودى است كه در خاندان علويان از التقاى دو بحر امامت (نسل حسن بن على و حسين بن على عليهما سلام) تولد يافت:

پدر: على بن الحسين، زين العابدين (ع) .مادر: ام عبد الله، فاطمه، دختر امام حسن مجتبى (ع)

مادر گرامى امام باقر (ع) نخستين علويه‏اى است كه افتخار يافت فرزندى علوى به دنيا آورد . براى وى كنيه‏هايى چون ام الحسن و ام عبده آورده‏اند، اما مشهورترين آنها، همان ام عبد الله است.

در پاكى و صداقت، چنان نمونه بود كه صديقه‏اش لقب دادند.

امام باقر (ع) مادر بزرگوار خويش را چنين توصيف كرده است:

«روزى مادرم كنار ديوارى نشسته بود، ناگهان ديوار ريزش كرد و در معرض ويرانى قرار گرفت، مادرم دست بر سينه ديوار نهاد و گفت، به حق مصطفى (ص) سوگند، اجازه فروريختن ندارى.ديوار بر جاى ماند تا مادرم از آن جا دور شد.سپس ديوار فرو ريخت.

نام و كنيه
نام آن حضرت محمد است.اين نامى است كه رسول خدا (ص) از دير زمان براى وى برگزيده بود .

جابر بن عبد الله انصارى يار ديرين پيامبر (ص) افتخار دارد كه سلام رسول خدا را به امام باقر (ع) ابلاغ كرده است.از بيان او ـ كه بتفصيل خواهد آمد ـ استفاده مى‏شود كه نامگذارى امام باقر (ع) به وسيله پيامبر اكرم (ص) صورت گرفته است.كنيه آن گرامى ابو جعفر است و جز اين كنيه‏اى براى وى نقل نكرده‏اند.

القاب
براى امام باقر (ع) اين القاب ياد شده است:

1 ـ باقر.

اين لقب مشهورترين القاب آن حضرت بشمار مى‏آيد و بيشتر منابع بدان تصريح كرده‏اند.

در بيان فلسفه تعيين اين لقب براى وى، آمده است:

ـ شكافنده معضلات علم و گشاينده پيچيدگيهاى دانش بود.

ـ به دليل گستردگى معارف و اطلاعاتى كه در اختيار داشت، باقر ناميده شد.

ـ بدان جهت كه در نتيجه سجده‏هاى بسيار، پيشانيش فراخ گشته بود.

ـ احكام را از متن قوانين كلى، استنباط و استخراج مى‏كرد.

2 ـ شاكر

3 ـ هادى

4 ـ امين ـ شبيه، به جهت شباهت آن حضرت به رسول خدا (ص) .

همسران
در منابع تاريخى، براى امام باقر (ع) دو همسر و دو «ام ولد» نام برده‏اند.

همسران عبارتند از:

1 ـ ام فروة دختر قاسم بن محمد بن ابى بكر.

او هر چند از نسل ابو بكر بود، اما همانند پدرش قاسم بن محمد حق امامان را مى شناخت و اهل ولايت معصومين (ع) بود، چنان كه در روايتى از امام رضا (ع) آمده است كه روزى نام قاسم بن محمد نزد آن حضرت برده شد، امام فرمود: او به ولايت و امامت اعتقاد داشت.

2 ـ ام حكيم دختر اسيد بن مغيره ثقفى.

فرزندان
براى امام باقر (ع) هفت فرزند ياد كرده‏اند، پنج پسر و دو دختر.

1 ـ جعفر بن محمد الصادق (ع) .

وى مشهورترين، ارجمندترين و با فضيلت ترين فرزند امام باقر (ع) مى‏باشد كه از ام فروة زاده شد و نسل امامت از طريق او استمرار يافت.

2 ـ عبد الله بن محمد.او يگانه برادر امام صادق (ع) بشمار مى‏آيد كه هم از ناحيه پدر و هم از ناحيه مادر با آن حضرت متحد است.مورخان وى را صاحب فضل و صلاح دانسته‏اند و متذكر شده‏اند كه فردى از بنى اميه به او سم خورانيد و او را به شهادت رساند.

3 ـ ابراهيم بن محمد، از ام حكيم.

4 ـ عبيد الله بن محمد، از ام حكيم.

5 ـ على بن محمد.

6 ـ زينب بنت محمد، اين دو (يعنى زينب و على) از يك مادرند كه ام ولد بوده است.

7 ـ ام سلمه، مادر وى را نيز ام ولد دانسته‏اند.

برخى از منابع، تنها شش فرزند براى امام باقر (ع) نام برده‏اند و بر اين باورند كه امام باقر فرزندى به نام عبيد الله نداشته است.

گروهى ديگر گفته اند: امام باقر (ع) دو دختر نداشته است، بلكه زينب و ام سلمه در حقيقت دو نام براى يك دختر است.


منبع: www.rasoolnoor.com
به همت: مرضیه بخشایی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.